"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 17/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 496

Lịch công tác tuần 1 - Học kỳ 1 (từ 19/08/2019 đến 24/08/2019)

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

-  Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

Phòng Giáo viên

19/8

-  Lễ kết nạp Đảng viên

Chi bộ + Thầy Thảo

11h30

Hội trưởng

Thứ Ba

-   

 

 

 

20/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

-   

 

 

 

21/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

-  Hội nghị trù bị Tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động năm học 2019-2020.

BTCB, HT,CTCĐ,BTCĐ

7h30

Phòng Giáo dục và ĐT Tân Bình

22/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

23/8

 

-  Hạn chót các bộ môn đăng ký lịch kiểm tra thường xuyên và định kỳ  HKI (đăng ký trực tuyến).

TTCM, Nhóm trưởng

16h00

 

- Tổ chức chụp hình thẻ cho học sinh toàn trường.

BGH+GVCN+ GVBM + Giám thị.

Sáng khối 6,9

Chiều khối 7,8

Hội trường

 

 

 

 

Thứ Bảy

-   

 

 

 

24/8

 

 

 

 

Chủ nhật

-  Họp PHHS khối 6 đầu năm (Lớp 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7)

BGH + GVCN khối 6 + Giám thị + PHHS

- Từ 7h30 – 8h00

- Từ 8h15

- Hội trường

- Tại lớp

25/8

-  Họp PHHS khối 6 đầu năm (Lớp 6A1, 6A2, 6A8, 6A9, 6A10)

BGH + GVCN khối 6 + Giám thị + PHHS

- Từ 9h00 – 9h30

- Từ 9h45

- Hội trường

- Tại lớp

 

Lưu ý: Từ ngày 26/08 đến 31/8 các tổ chuyên môn họp thông qua các kế hoạch và quy chế.

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164