"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 5/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 376

Lịch công tác tuần 1 - Học kỳ 1 (từ 07/09/2020 đến 12/09/2020)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

-  Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

Phòng Giáo viên

 

-  Họp liên tịch.

Liên tịch + Trưởng Ban TTND

9h00

Hội trường

07/9

-  Áp dụng thới khóa biểu tuần 1 học kỳ I

 

 

 

Thứ Ba

-  Tổ Sử - Địa – GDCD triển khai Hội thi Online tìm hiểu Di tích lịch sử - Văn hóa và tài nguyên Du lịch trên địa bàn quận Tân Bình

Tổ Sử - Địa – GDCD

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

-  Tập huấn quy chế dân chủ cơ sở năm 2020.

HT + CTCĐ + Kế toán

8h00

Hội trường

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

09/9

- Kiểm tra xét đặc cách em Anh Thư lớp 7A4 Nh 2018-2019.

   + Môn Văn.

   + Môn Vật lí.

Hội đồng kiểm tra lại + HS Anh Thư

 

 

13h00

15h15

Hội trường

 

 

 

 

 

Thứ Năm

- Kiểm tra xét đặc cách em Anh Thư lớp 7A4 Nh 2018-2019.

   + Môn Toán

 + Môn GDCD

Hội đồng kiểm tra lại + HS Anh Thư

 

 

13h00

15h15

Hội trường

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

11/9

 

-  Kiểm tra hồ sơ tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng VC

8h00

Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền

- Kiểm tra xét đặc cách em Anh Thư lớp 7A4 Nh 2018-2019.

   + Môn Lịch sử

   + Môn Anh văn

Hội đồng kiểm tra lại + HS Anh Thư

 

 

13h00

 14h30

Hội trường

 

 

 

 

Thứ Bảy

-  Hạn chót các bộ môn đăng ký lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

TTCM + NTCM

16h00

 

12/9

- Kiểm tra xét đặc cách em Anh Thư lớp 7A4 Nh 2018-2019.

   + Môn Sinh học

   + Môn Địa lí

Hội đồng kiểm tra lại + HS Anh Thư

 

 

13h00

14h30

Hội trường

Lưu ý: Từ ngày 14/09 đến 19/9 các tổ chuyên môn họp thông qua các kế hoạch, thống nhất số bài kiểm tra và quy chế.


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87