"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 5/9/2021, 22:15
Lượt đọc: 1503

Lịch công tác tuần 1 - Học kỳ 1 (từ 06/09/2021 đến 11/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022

 (Từ ngày 06/9/2021 đến 11/9/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

06/9/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 1/ học kì I

- BGH + GV + HS

 

- Cả tuần (theo kế hoạch)

 

Online

 

-Họp GVCN

- BGH + GVCN

-7g30

Online

-Họp Liên tịch

- Liên tịch

-8g30

Online

Thứ ba, 07/9/2021

-Họp với lớp chủ nhiệm

- GVCN + HS Khối 7, 8, 9

-8g00

Online

- GVCN + HS Khối 6

-9g00

Online

- Tương tác với học sinh (theo KH)

- GVBM +HS

- Cả tuần

Online

Thứ 5

09/9/2021

Sinh hoạt với HS K9

Hiệu trưởng + HS K9

-HS lớp 9A1,9A3,9A5,9A7,9A9

-HS lớp  9A2,9A4,9A6,9A8,9A10

 

- Từ 8g00->900

- Từ 9g30->10g30

 

Online

Online

Thứ sáu

10/9/2021

- Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

GVBM, GVCN, HS

Hạn chót 17g00

Online

- Gửi đáp án cho CB CNTT

-TTCM + CBCNTT

9g00

Mail

Thứ 7

11/9/2021

- Gửi nội dung tuần 2/ HKI.

-TTCM

 

-11g00

Mail

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163