"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 10/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 508

Lịch công tác (từ ngày 12/08/2019 đến 17/08/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

-  Tổ VTM – Công nghệ họp với BGH

BGH + Tổ VTM – Công nghệ.

8h00

Hội trường

12/8

-  Chủ nhiệm các khối lớp họp với BGH

BGH + Giáo viên chủ nhiệm

14h00

Hội trường

Thứ Ba

-   

 

 

 

13/8

 

 

 

 

Thứ Tư

-  Học sinh khối 9 tập trung.

HS khối 9 + GVCN

6h50 – 8h30

Sân trường

14/8

- Học sinh Khối 7, khối 8 tập trung.

HS khối 7 + HK khối 8 + GVCN

12h40 – 14h15

Sân trường

Thứ Năm

-  Học sinh khối 6 tập trung.

HS khối 6 + GVCN

6h50 – 8h30

Sân trường

15/8

 

 

 

 

Thứ Sáu

16/8

-  Học sinh khối 6, khối 9 tập trung.

HS khối 6 + HS khối 9 + GVCN

6h50 – 8h30

Sân trường

- Học sinh Khối 7, khối 8 tập trung.

HS khối 7 + HS khối 8 + GVCN

12h40 – 14h15

Sân trường

Thứ Bảy

17/8

-   

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164