"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 20/2/2021, 10:32
Lượt đọc: 563

Lịch công tác từ 22/02/2021 đến 27/02/2021

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

22/02

Họp với ban giám hiệu.

Soạn bài học, bài tập và nội dung ghi bài tuần 5.

GVCN + Giám thị

Giáo viên

7h30

7h30

Hội trường

Tại trường

Nộp bài học, bài tập và nội dung ghi bài tuần 5 (22/02/2021 - 27/02/2021)

TTCM + Nhóm trưởng + GV

Trước 10h00

 

Thứ Ba

23/02

Các tổ nhóm bộ môn làm việc, nhận bài, chấm bài, sửa bài

Giáo viên

7h30

Tại trường

Họp Chi Bộ

Đảng viên

7h30

Hội trường

Thứ Tư

24/02

Các tổ nhóm bộ môn làm việc, nhận bài, chấm bài, sửa bài

Giáo viên

7h30

Tại trường

 

 

 

 

Thứ Năm

25/02

Các tổ nhóm bộ môn làm việc, nhận bài, chấm bài, sửa bài

Giáo viên

7h30

Tại trường

 

 

 

 

Thứ Sáu

26/02

Tổng vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh.

CB-GV-NV (Đính kèm phân công)

7h30

Tại trường

Gửi đáp áp bài tập tuần 5.

Giáo viên

10h00

Tại trường

Thống kê số lượng học sinh tham gia học tập và gởi cho BGH.

Giáo viên

17h00

Tại trường

Thứ Bảy

27/02

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164