Trang công khai kết quả kiểm định trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Trang:1

Hình ảnh kiểm định

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình.
Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Gia Thiều.
Địa chỉ số 272 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình.

Email: thcsnguyengiathieuqtanbinh@gmail.com
Điện thoại liên hệ: (08) 38.645.699 - (08) 38.644.727