Thứ hai, 22/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 2698

Chương Trình Giao Lưu Giữa Trường THCS Nguyễn Gia Thiều VớiTrường Suma Gakuen - Nhật Bản

 

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HÓA

GIỮA TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU VỚI TRƯỜNG SUMA GAKUEN - TP.KOBE - NHẬT BẢN

 

CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME

BETWEEN NGUYỄN GIA THIỀU SCHOOL AND SUMA GAKUEN SCHOOL - KOBE CITY - JAPAN

 

Thực hiện kế hoạch giao lưu văn hóa với các trường tiên tiến trong khu vực, trong đó có trường Suma Gakuen (là trường đã có mối quan hệ giao lưu với nhà trường 12 năm qua); nhằm tạo môi trường giao lưu học tập phong phú, giúp học sinh phát triển các kỹ năng nghe và nói. Ngày 22/10/2018 trường THCS Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức buổi giao lưu với trường Suma Gakuen - Nhật Bản.

 

Giao lưu văn hóa là chương trình rất bổ ích cho các em học sinh cả hai trường. Qua chương trình này, các em học sinh có thêm kiến thức về văn hóa nước ngoài. Học sinh Nguyễn Gia Thiều có thêm kiến thức về văn hóa Nhật Bản, còn các em học sinh Suma Gakuen sẽ biết thêm nhiều điều hay về văn hóa Việt Nam.

Chương trình thật sự đã mang lại nhiều điều bổ ích cho các em học sinh hai trường. Đó chính là những bài học thực tế quý báu mà học sinh không thể có được nếu các em không trải nghiệm.

Chương trình văn nghệ:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Một số hình ảnh của buổi giao lưu:

Click vào đây để xem thêm hình giao lưu giữa hai trường.

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88