Thứ năm, 26/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 2125

Chương Trình Giao Lưu Giữa Trường THCS Nguyễn Gia Thiều VớiTrường Suma Gakuen - Nhật Bản

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HÓA

GIỮA TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU VỚI TRƯỜNG SUMA GAKUEN - TP.KOBE - NHẬT BẢN

 

CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME

BETWEEN NGUYỄN GIA THIỀU SCHOOL AND SUMA GAKUEN SCHOOL - KOBE CITY - JAPAN

 

Thực hiện kế hoạch giao lưu văn hóa với các trường tiên tiến trong khu vực, trong đó có trường Suma Gakuen (là trường đã có mối quan hệ giao lưu với nhà trường 11 năm qua); nhằm tạo môi trường giao lưu học tập phong phú, giúp học sinh phát triển các kỹ năng nghe và nói. Ngày 25/10/2017 trường THCS Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức buổi giao lưu với trường Suma Gakuen - Nhật Bản.

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88