Thứ bảy, 28/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 1898

Các đoạn phim văn nghệ giữa trường THCS Nguyễn Gia Thiều và trường Suma Gakuen.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88