"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 7/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1560

Kết quả Thi hùng biện Tiếng Anh năm học 2019-2020

Stt

Họ và Tên

Lớp

Thành tích

1

Trần Bảo Kim

6A4

Hạng Nhất

2

Nguyễn Mai Nhật Huy

7A3

Hạng Nhất

3

Phan Ngọc Quỳnh

8A3

Hạng Nhất

4

Nguyễn Phúc Khang

9A8

Hạng Nhất

5

Nguyễn Bạch Diệp

6A7

Hạng Nhì

6

Nguyễn Khánh Nga

7A3

Hạng Nhì

7

Ngô Hoàng Kim

8A1

Hạng Nhì

8

Lê Mai Bảo Khánh

9A3

Hạng Nhì

9

Lê Đức Minh

6A3

Hạng ba

10

Trịnh Quỳnh Thy

7A4

Hạng ba

Nguyễn Bùi Phương Linh

7A4

Hạng ba

11

Lê Huỳnh Phương Thảo

8A2

Hạng ba

12

Phạm Huỳnh Phương Anh

8A6

Hạng ba

13

Nguyễn Minh Đức

9A2

Hạng ba

14

Trần Nhật Huy -                   

7A5

Khuyến Khích

Đặng Hoàng Minh Phúc

7A5

Khuyến Khích

15

Phù Ngọc Diễm Quỳnh

8A2

Khuyến Khích

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164