Thứ tư, 6/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1117

Kết quả thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp trường - Năm học 2019-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH

MÔN

1

Vĩnh Lai Huyền Tôn Nữ Tâm Đan

7A3

Nhất

CỜ VUA

2

Đinh Nguyễn Thảo Vy

7A6

Nhì

CỜ VUA

3

Nguyễn Hồng Ngọc

6A6

Ba

CỜ VUA

4

Đặng Hoàng Minh Phúc

7A5

Nhất

CỜ VUA

5

Trần Dương Minh

6A2

Nhì

CỜ VUA

6

Huỳnh Trung Hiếu

6A2

Ba

CỜ VUA

7

Trần Vân Anh

8A3

Nhất

CỜ VUA

8

Văn Linh Gia Hân

9A3

Nhì

CỜ VUA

9

Nguyễn Ngọc Minh Phúc

8A8

Ba

CỜ VUA

10

Nguyễn Quốc Hy

8A8

Nhất

CỜ VUA

11

Lưu Trần Anh Khôi

8A2

Nhì

CỜ VUA

12

Nguyễn Đình Khôi

9A3

Ba

CỜ VUA

13

Nguyễn Hà Nhiên

7A10

Nhất

CỜ TƯỚNG

14

Phạm Quỳnh Như

6A9

Nhì

CỜ TƯỚNG

15

Dương Nguyễn Kim Quỳnh

7A3

Ba

CỜ TƯỚNG

16

Đoàn Quốc Bảo

6A8

Nhất

CỜ TƯỚNG

17

Nguyễn Chí Tài

7A4

Nhì

CỜ TƯỚNG

18

Lê Hồng Đức

6A10

Ba

CỜ TƯỚNG

19

Trần Ngọc Thùy Dương

9A5

Nhất

CỜ TƯỚNG

20

Huỳnh Phương Uyên

8A8

Nhì

CỜ TƯỚNG

21

Nguyễn Hồng Thảo Vy

8A5

Ba

CỜ TƯỚNG

22

Nhan Vĩnh Nhật Lam

9A6

Nhất

CỜ TƯỚNG

23

Hoàng Thế Hiển

9A4

Nhì

CỜ TƯỚNG

24

Đỗ Phúc Khoa

8A8

Ba

CỜ TƯỚNG

25

Trần Nguyên Tuấn

6A2

Nhất

BÓNG BÀN

26

Ngô Doãn Hồng Đức

6A1

Nhì

BÓNG BÀN

27

Lê Đình Bảo Khánh

6A2

Ba

BÓNG BÀN

28

Nguyễn Thảo Linh

9A2

Nhất

BÓNG BÀN

29

Trần Bội Thư

9A7

Nhì

BÓNG BÀN

30

Phạm Quỳnh Anh

9A5

Ba

BÓNG BÀN

31

Đỗ Anh Kiệt

9A8

Nhất

BÓNG BÀN

32

Lê Nguyên Khôi

8A5

Nhì

BÓNG BÀN

33

Nguyễn Trần Minh Duy

8A5

Ba

BÓNG BÀN

34

Huỳnh Bảo Long

6A8

Nhất

ĐÁ CẦU

Vũ Thiên Bảo

Nguyễn Phúc An

35

Khổng Phan Minh Quân

6A4

Nhì

ĐÁ CẦU

Lê Gia Phúc

Hồ Tuấn Khải

36

Châu Chí Tường

7A7

Nhất

ĐÁ CẦU

Trần Gia Phú

Trần Phát Đạt

37

Nguyễn Anh Khoa

7A4

Nhì

ĐÁ CẦU

Trần Nguyễn Thiên Tuấn

Nguyễn Chí Tài

38

Mạc Tấn Phong

8A9

Nhất

ĐÁ CẦU

Đặng Gia Phước

Hà Nhật Nam

39

Nguyễn Trường Giang

8A8

Nhì

ĐÁ CẦU

Đoàn Công Quí

Nguyễn Khanh Duy

40

Nguyễn Phúc Thiên Ân

9A4

Nhất

ĐÁ CẦU

Bùi Thành Nhân

Đỗ Thành Thiên Phúc

41

Nguyễn Vương Kha

9A11

Nhì

ĐÁ CẦU

Trần Minh Quân

Hoàng Long

42

Nguyễn Mai Vân Anh

6A10

Nhất

KÉO CO

Huỳnh Gia Minh

Lê Minh Như Ý

Lê Quang Trí

Trần Bảo Anh

Trần Anh Quân

Nguyễn Di Kim Ngân

Trần Thị Minh Hòa

Bùi Tuấn Kiệt

Lý Khánh Trang

43

Huỳnh Thị Như Ý

6A8

Nhì

KÉO CO

Nguyễn Nhật Khánh Phương

Ngô Bảo Di

Trần Ngọc Minh Tâm

Nguyễn Minh Bảo Hân

Đinh Quốc Bảo

Nguyễn Huy Hoàng

Ngô Nhật Huy

Nguyễn Phúc An

Nguyễn Đăng Khoa

44

Phan Thái Vinh

7A10

Nhất

KÉO CO

Nguyễn Hà Nhiên

Nguyễn Trần Khánh Linh

Đỗ Minh Ngân

Trần Hoài Khánh Tường

Huỳnh Thục Vy

Đỗ Kim Long

Nguyễn Trí Thiện

Lê Hữu Khôi

Phạm Bùi Thiên Phú

45

Trần Trung Hiếu

7A2

Nhì

KÉO CO

Ngô Quốc Minh

Hà Đặng Hoàng Kỳ

Huỳnh Hoàng Cường

Nguyễn Ngọc Nguyên Khang

Phạm Khánh Phương

Lê Hoàng Phương Anh

Phan Tường Trúc Vi

Lê Ngọc Phúc Nguyên

Lê Lâm Phương Uyên

46

Nguyễn Nhất Bảng Anh

8A5

Nhất

KÉO CO

Lê Nguyên Khôi

Lê Mỹ Anh Khôi

Nguyễn Hoàng Vinh

Phạm Gia Bảo

Nguyễn Hồng Phúc

Hà Xuyên

Bùi Ngọc Khánh Linh

Nguyễn Như Thảo

Vũ Lí Khánh Trân

Nguyễn Minh Thư

47

Sái Minh Thư

8A10

Nhì

KÉO CO

Ngô Gia Huy

Cao Minh Khôi

Nguyễn Cao Hùng

Nguyễn Hồng Đan

Đặng Thanh Thảo

Nguyễn Ngọc Khánh

Nguyễn Triệu Phong

Nguyễn Hồ Bảo Châu

Hoàng Minh Thư

48

Nguyễn Minh Phú

9A4

Nhất

KÉO CO

Nguyễn Ngọc Minh Hoàng

Trần Cao Sâm

Trần Thiên Phúc

Phạm Nguyễn Đăng Khoa

Phạm Bùi Thiên Kim

Nguyễn Lương Duyên

Lê Thị Minh Ánh

Từ Vũ Băng Châu

Phan Thị Minh Ngọc

49

Hồ Từ Điềm

9A11

Nhì

KÉO CO

Thái Thiên Phúc

Bùi Lâm Gia Huy

Nguyễn Hoàng Duy

Nguyễn Minh Huy

Hoàng Lê Hương Giang

Lê Kim Anh Thư

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Vũ Phương Hà My

Hoàng Như Quỳnh

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88