Thứ tư, 6/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1163

Kết quả Hội thi vẽ tranh và trang trí sản phẩm - Năm học 2019-2020

STT

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

HẠNG

NỘI DUNG

     1.             

Nguyễn Bạch Diệp

6A7

Nhất

Vẽ tranh A3

     2.             

Trần Minh Quân

6A2

Nhì

Vẽ tranh A3

     3.             

Trần Đỗ Khánh Ngân

6A

Ba

Vẽ tranh A3

     4.             

Trần Bảo Nghi

7A8

Nhất

Vẽ tranh A3

     5.             

Nguyễn Ngọc Khai Tâm

7A2

Nhì

Vẽ tranh A3

     6.             

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

7A7

Ba

Vẽ tranh A3

     7.             

Phạm Tường Anh

8A1

Nhất

Vẽ tranh A3

     8.             

Trần Ngọc Bảo Châu

8A3

Nhì

Vẽ tranh A3

     9.             

Nguyễn Trần Trâm Anh

8A2

Ba

Vẽ tranh A3

10.             

Huỳnh Trúc Nhật Minh

9A7

Nhất

Vẽ tranh A3

11.             

Nguyễn Hạnh Nhi

9A3

Nhì

Vẽ tranh A3

12.             

Huỳnh Trần Khánh Đoan

9A2

Ba

Vẽ tranh A3

13.             

Trần Tiến Vinh

6A7

Nhất

Trang trí chậu

14.             

Nguyễn Trúc Ly

6A6

Nhì

Trang trí chậu

15.             

Phùng Lê Anh Thy

6A8

Ba

Trang trí chậu

16.             

Lê Quốc An

7A3

Nhất

Trang trí chậu

17.             

Nguyễn Ngọc Minh Thư

7A9

Nhì

Trang trí chậu

18.             

Trịnh Ngọc Bích

8A8

Nhất

Trang trí chậu

19.             

Phạm Khánh Chi

8A5

Nhì

Trang trí chậu

20.             

Ngô Hoàng Kim

8A1

Ba

Trang trí chậu

21.             

Lê Hồng Anh

9A7

Nhất

Trang trí chậu

22.             

Trần Bảo Phát

9A10

Nhì

Trang trí chậu

23.             

Nguyễn Khắc Ngọc Quyên

9A1

Ba

Trang trí chậu

24.             

Trần Bảo Ngọc

9A5

Ba

Trang trí chậu

25.             

Thái Lê Thanh Thảo

6A5

Nhất

Thiết kế trang trí thiệp

26.             

Nguyễn Trương Gia Hân

6A8

Nhì

Thiết kế trang trí thiệp

27.             

Đỗ Hoàng Anh Thư

6A3

Ba

Thiết kế trang trí thiệp

28.             

Nhâm Bội Quân

7A10

Nhất

Thiết kế trang trí thiệp

29.             

Trần Hoàng Thy

7A9

Nhì

Thiết kế trang trí thiệp

30.             

Nguyễn Trần Như Quỳnh

8A9

Nhất

Thiết kế trang trí thiệp

31.             

Hồ Xuân My

8A8

Nhì

Thiết kế trang trí thiệp

32.             

Nguyễn Phạm Thảo Nhi

8A7

Ba

Thiết kế trang trí thiệp

33.             

Nguyễn Dương Thùy My

9A7

Nhất

Thiết kế trang trí thiệp

34.             

Nguyễn Minh Đức

9A2

Nhì

Thiết kế trang trí thiệp

35.             

Nguyễn Huỳnh Bảo Trân

9A6

Ba

Thiết kế trang trí thiệp

36.             

Lê Thị Ánh Hoa

9A11

Ba

Thiết kế trang trí thiệp


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88