Thứ tư, 6/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 926

Kết quả Hội thi Khéo tay kỹ thuật cấp trường - Năm học 2019-2020

STT

Họ tên học sinh

Lớp

Thành tích

Môn

1

Đỗ Ngân Hà

6A3

Giải nhất

Cắm hoa

2

Trần Minh Hạnh

8A1

Giải nhất

Cắm hoa

3

Nguyễn Hồng Nhiên

7A10

Giải nhì

Cắm hoa

4

Ngô Hữu Bách

8A8

Giải nhì

Cắm hoa

5

Trần Bảo Ngân

6A2

Giải ba

Cắm hoa

6

Đỗ Đức Tuệ

9A4

Giải ba

Cắm hoa

7

Võ Vân Anh

6A1

Giải nhất

Kết hạt

8

Phạm Xuân Nhi

9A5

Giải nhất

Kết hạt

9

Trần Ngọc Quỳnh Thy

7A2

Giải nhì

Kết hạt

10

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

8A6

Giải nhì

Kết hạt

11

Nguyễn Lê Phương Trang

6A6

Giải ba

Kết hạt

12

Phan Thị Minh Ngọc

9A4

Giải ba

Kết hạt

13

Lê Huyền Bảo Châu

8A9

Giải nhất

Làm hoa, làm trang phục búp bê

14

Trương Nguyễn Anh Thy

9A3

Giải nhì

Làm hoa, làm trang phục búp bê

15

Phạm Nguyễn Vi Lan

9A11

Giải ba

Làm hoa, làm trang phục búp bê

16

Nguyễn Quỳnh Anh

6A7

Giải nhất

Nấu ăn

17

Huỳnh Việt Thy

9A8

Giải nhất

Nấu ăn

18

Khâu Khoa Đăng

6A4

Giải nhì

Nấu ăn

19

Lê Đỗ Trọng Khoa

8A4

Giải nhì

Nấu ăn

20

Trần Nguyễn Hương Khuê

8A3

Giải ba

Nấu ăn

21

Nguyễn Tiến Khoa

7A9

Giải ba

Nấu ăn

22

Trần Ngọc Quỳnh Anh

7A10

Giải nhất

Thiết kế hộp quà

23

Hồ Xuân My

8A8

Giải nhất

Thiết kế hộp quà

24

Vũ Duy Thống

9A7

Giải nhất

Thiết kế hộp quà

25

Ngô Minh Anh

7A2

Giải nhì

Thiết kế hộp quà

26

Phan Ánh Linh

9A11

Giải nhì

Thiết kế hộp quà

27

Nguyễn Phạm Thảo Nhi

8A7

Giải nhì

Thiết kế hộp quà

28

Phạm Viết Lê Quân

8A5

Giải ba

Thiết kế hộp quà

29

Trần Nguyễn Hồng Khuê

9A7

Giải ba

Thiết kế hộp quà

30

Bùi Khang Thịnh

7A8

Giải ba

Thiết kế hộp quà

31

Trương Tuệ Nghi

9A3

Giải nhất

Vẽ kỹ thuật

32

Huỳnh Huệ Anh

8A3

Giải nhì

Vẽ kỹ thuật

33

Đặng Xuân Nghi

8A8

Giải ba

Vẽ kỹ thuật


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88