"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 17/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 798

Danh sách thi "Văn hay chữ tốt" cấp trường năm học 2019-2020

-         Ngày thi: 18/09/2019.

-         Địa điểm thi: Nhà sách Nhân Văn – công viên Lê Thị Riêng

+ Buổi sáng (Từ 6h45 đến 9h15): Học sinh khối 7 và 8.

+ Buổi chiều (Từ 13h45 đến 16h15): Học sinh khối 6 và 9.

Stt

Họ tên học sinh

Lớp

Ghi chú

1

Trần Thiên

6A1

 

2

Phạm Nguyên Thư

6A1

 

3

Nguyễn Phạm Quỳnh Như

6A1

 

4

Nguyễn Minh Anh

6A1

 

5

Trần Bảo Ngân

6A2

 

6

Trần Minh Quân

6A2

 

7

Lê Phúc Quỳnh Hương

6A3

 

8

Mai Ngọc Giao Phúc

6A3

 

9

Huỳnh Bảo Anh

6A4

 

10

Nguyễn Thùy Dương

6A4

 

11

Lữ Nguyên Song Thư

6A4

 

12

Lê Nguyễn An Vy

6A4

 

13

Phạm Minh Anh

6A5

 

14

Đào Chí Dũng

6A5

 

15

Võ Nguyễn Thành Long

6A5

 

16

Phan Đặng Phương Trang

6A6

 

17

Nguyễn Bạch Diệp

6A7

 

18

Nguyễn Quỳnh Anh

6A7

 

19

Trần Tiến Vinh

6A7

 

20

Phùng Lê Anh Thy

6A8

 

21

Nguyễn Thị Thảo Vân

6A8

 

22

Huỳnh Thị Như Ý

6A8

 

23

Nguyễn Ngọc Trúc lam

6A9

 

24

Đỗ Trà My

6A9

 

25

Võ Cao Cát Tường

6A10

 

26

Trần Thị Minh Hòa

6A10

 

27

Nguyễn Ngọc Nguyệt Ngân

7A1

 

28

Dương Vân Hương

7A1

 

29

Trần Hồng Thảo My

7A1

 

30

Ngô Minh Anh

7A2

 

31

Lê Ngọc Phúc Nguyên

7A2

 

32

Phan Ngô Quỳnh Mai

7A2

 

33

Lê Phạm Phương Dung

7A3

 

34

Lê Phạm Phương Nhi

7A3

 

35

Bùi Bảo Vy

7A3

 

36

Nguyễn Công Nghĩa

7A4

 

37

Trần Quỳnh Anh

7A4

 

38

Dương Ngọc Song Thư

7A4

 

39

Nguyễn Tường Minh Khiêm

7A6

 

40

Nguyễn Huỳnh Nhật Minh

7A6

 

41

Phan Thảo Anh

7A6

 

42

Châu Chí Tường

7A7

 

43

Trương Hoàng Kiều Vy

7A7

 

44

Nguyễn Phúc Vàng Anh

7A8

 

45

Đỗ Lê Quốc Anh

7A8

 

46

Bùi Phạm Minh Thư

7A8

 

47

Hoàng Vân Anh

7A9

 

48

Phan Bảo Ngọc

7A9

 

49

Lê Phước Ánh Linh

7A10

 

50

Nguyễn Trần Khánh Linh

7A10

 

51

Ngô Hoàng Kim

8A1

 

52

Tô Ngọc Tú Uyên

8A1

 

53

Lê Gia Linh

8A2

 

54

Nguyễn Bích Phương

8A2

 

55

Nguyễn Thái Diễm Quỳnh

8A3

 

56

Nguyễn Lưu Hoàng Phúc

8A3

 

57

Kiều Trà My

8A4

 

58

Nguyễn Thùy Trâm

8A4

 

59

Cao Đỗ Ngọc Diệp

8A5

 

60

La Ngọc Bảo Châu

8A5

 

61

Nguyễn Thanh Ngọc

8A6

 

62

Bành Bảo Khánh Như

8A6

 

63

Ngô Minh Hưng

8A8

 

64

Hồ Xuân My

8A8

 

65

Nguyễn Phạm Thùy Dương

8A9

 

66

Nguyễn Trần Quý An

8A9

 

67

Trần Minh Ngọc

9A1

 

68

Huỳnh Võ Thiên Kim

9A1

 

69

Huỳnh Đỗ Xuân Hảo

9A1

 

70

Nguyễn Minh Đức

9A2

 

71

Lê Mai Bảo Khánh

9A3

 

72

Nguyễn Lê Minh Khuê

9A3

 

73

Trương Tuệ Nghi

9A3

 

74

Nguyễn Quách Thùy Hân

9A4

 

75

Trương Ngọc Ánh

9A4

 

76

Nguyễn Thị Lụa

9A4

 

77

 Phạm Quỳnh Anh

9A5

 

78

Nguyễn Đỗ Thu Ngân

9A5

 

79

Nguyễn Đào Phương Uyên

9A6

 

80

Lê Ngọc Diễm Trâm

9A6

 

81

Nguyễn Thị Hồng Anh

9A7

 

82

Nguyễn Dương Thùy My

9A7

 

83

Nguyễn Thanh Hải Nguyệt

9A7

 

84

Lê Hữu Thịnh

9A8

 

85

Nguyễn Tường Vi

9A8

 

86

Trần Ngọc Đăng Thư

9A9

 

87

Nguyễn Ngọc Hạnh Phương

9A9

 

88

Mai Nguyễn Ngọc Diễm

9A9

 

89

Nguyễn Trần Hải Phương

9A10

 

90

Nguyễn Thanh Thảo

9A10

 

91

Trần thị Thanh Tú

9A11

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

164