"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 28/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 784

Danh sách thi Hùng biện Tiếng Anh

Ngày thi: 01/11/2019

Địa điểm: Hội trường 

                        Khối 6+9: Sáng từ 7h30 – 11h15

                        Khối 7+8: Chiều từ 13h00 – 17h00

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐỀ  TÀI

1

PHẠM NGUYÊN THƯ-TRẦN KHÁNH VÂN

6A1

THE ENVIRONMENT

2

TRỊNH NGỌC XUÂN

6A2

VO THI SAU

3

LÊ ĐỨC MINH

6A3

GENERAL VO NGUYEN GIAP

4

ĐỖ NGỌC CẨM ANH

 LÊ MINH MAI KHUÊ

6A3

ENVIRONMENT

5

LỮ NGUYỄN SONG THƯ

6A4

THE ENVIRONMENT IN VIET NAM

6

TRẦN BẢO KIM

6A4

HOW TO BE GOOD AT STUDYING

7

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

6A4

HOW CAN YOU IMPROVE ENGLISH?

8

NGUYỄN BẠCH DIỆP

6A7

LET'S PROTECT OUR ENVIRONMENT RIGHT NOW

9

 NGUYỄN QUỲNH KHÁNH CHI

6A7

 FRIENDSHIP

10

ĐỔNG TẤT BÌNH

6A7

GLOBAL WARMING

11

HUỲNH THỊ NHƯ Ý

6A8

THE ENVIRONMENT

12

NGUYỄN HỒNG ĐỨC

6A10

THE ENVIRONMENT

13

NGUYỄN BÙI MỸ NGỌC

7A1

ENVIRONMENT

14

LẠI ĐỨC ANH

7A3

ENVIRONMENT

15

TRẦN GIA BẢO

7A3

NGUYEN GIA THIÊU

16

NGUYỄN MAI NHẬT HUY

7A3

POLLUTION

17

NGUYỄN KHÁNH NGA

7A3

ULTRAFINE PARTICIPLES- PM2.5

18

NGUYỄN CÔNG NGHĨA

LANG BẢO MINH

7A4

ENVIRONMENT

19

TRỊNH QUỲNH THY

NGUYỄN BÙI PHƯƠNG LINH

7A4

LET STUDENTS USE MOBILE PHONE IN AN ENGLISH CLASS

20

PHAN BẢO CHÂU

7A5

ENVIRONMENT

21

TRẦN NHẬT HUY

ĐẶNG HOÀNG MINH PHÚC

7A5

GENERAL LY THUONG KIET

22

NGUYỄN KHÁNH PHÁT

7A6

ENVIRONMENT

23

NGUYỄN HUỲNH NHẬT MINH

7A6

LIFE OF THE EARTH IS ON OUR HAND

24

NGUYỄN TƯỜNG MINH KHIÊM

7A6

HISTORICAL HERO

25

TRẦN HOÀI KHÁNH TƯỜNG

7A10

ENVIRONMENT

26

TẠ GIA BẢO

7A10

ENVIRONMENT

27

LÊ HỮU KHÔI

NGUYỄN QUỐC BẢO

7A10

ENVIRONMENT

28

NGÔ HOÀNG KIM

8A1

MORE BAD PLASTIC, WILL KILL YOUR OWN LIFE AND ENVIRONMENT

29

PHÙ NGỌC DIỄM QUỲNH

8A2

NGÔ QUYỀN

30

LÊ HUỲNH PHƯƠNG THẢO

8A2

THE IMPORTANCE OF EDUCATION

31

PHAN NGỌC QUỲNH

8A3

VÕ THỊ SÁU

32

LÊ ĐỖ TRỌNG KHOA

8A4

PHAN ĐÌNH GIÓT

33

PHAN THẾ KHANG

LÊ MỸ ANH KHÔI

8A5

ENVIRONMENT

34

PHẠM HUỲNH PHƯƠNG ANH

HUỲNH THẾ TÀI

8A6

EDUCATION

35

TRẦN THỊ AN KHANH

8A6

THE TRUNG SISTERS

36

TRẦN VŨ MINH QUÂN

VÕ MINH NGUYÊN

8A6

HISTORICAL HERO

37

NGUYEN PHAM THẢO NHI

PHAN TRẦN MINH THIỆN

NGUYỄN PHẠM MINH PHƯƠNG

8A7

HISTORICAL HERO

38

HỒ XUÂN MY

 PHẠM MINH THƯ

8A8

ENVIRONMENT

39

HUỲNH TRUNG TẤN

TRẦN KHÁNH VY

8A9

FRIENDSHIP

40

NGUYỄN MINH ĐỨC

9A2

ENVIRONMENTAL ISSUES

41

BÙI THỊ HỔNG LINH

9A3

CYBERBULLYING -WORDS CAN ALSO KILL PEOPLE

42

LÊ MAI BẢO KHÁNH

9A3

ENGLISH DEBATE

43

TRƯƠNG NGUYỄN ANH THY

9A3

WHAT CAN STUDENTS HELP TO PROTECT THE ENVIRONMENT?

44

DƯƠNG NGỌC TUYỀN

9A3

BULLYING? BE SMART, DON'T START!

45

NGUYỄN LÊ MINH KHUÊ

9A3

GLOBAL WARMING

46

NGÔ NGUYỄN LINH PHƯƠNG

9A3

THE DANGERS OF AIR POLLUTION

47

ĐỖ MINH TÂM

ĐẶNG ĐINH MINH TẤN

9A4

ENVIRONMENTAL POLLUTION

48

VŨ LÊ YẾN NGỌC

NGUYỄN PHẠM MINH ANH

9A5

LIGHT POLLUTION

49

TRẦN BẢO NGỌC

NGUYỄN LÊ HOÀNG BẢO

9A5

PRESSURE OF STUDYING

50

TRỊNH NGÔ MAI THY

9A5

SELF-STUDY

51

NGUYỄN ĐẶNG KIM THƯ

9A6

THE IMPORTANCE OF CHOOSING FRIENDS

52

NGUYỄN PHÚC KHANG

9A8

EFFECTS OF A NUCLEAR FALLOUT

53

MẠC DƯƠNG HUY

9A9

THE IMPORTANCE OF ORIGINALITY

54

VÕ THIÊN ÂN

LÊ NGUYỄN VỊ HOÀI

9A10

THE ENVIRONMENT

55

VÕ TUẤN ANH DUY

9A10

PROTECT THE ENVIRONMENT

56

NGUYỄN NGỌC TIÊN

9A1

STUDY ABROAD

57

HOÀNG LÊ HƯƠNG GIANG

9A11

POLLUTION OF PLASTIC


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

164