"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 1/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 653

Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật học sinh Trung học cơ sở" cấp quận năm học 2019-2020

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình

164