Thứ ba, 22/6/2021, 13:56
Lượt đọc: 278

Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

88