"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 30/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 445

Vận động nguyên góp vải tặng đồng nghiệp các tỉnh vùng khó khăn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                         _________________________

                       

               Số: 215/KH-CĐGD                        TP. Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng 11 năm 2018

    Về vận động quyên góp vải

tặng đồng nghiệp các tỉnh vùng khó khăn

 

                     Kính gởi: Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ,

                                             TTGDTX và đơn vị trực thuộc.

 

            Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hỗ trợ, động viên giáo viên các tỉnh vùng khó khăn, tạo điều kiện cho giáo viên có thêm trang phục;

             Căn cứ vào sự thống nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố trong buổi họp ngày 10/10/2018 và chương trình hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố năm học 2018 -2019;

            Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc vận động Quyên góp vải tặng đồng nghiệp các tỉnh vùng khó khăn” với nội dung cụ thể sau:

             1. Đối tượng cuộc vận động:

            Các đoàn viên CB, GV, NV và người lao động các CĐCS trường học và các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.

            2. Hình thức vận động:

             Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa đợt vận động trong đoàn viên CB, GV, NV và người lao động tự nguyện ủng hộ tùy điều kiện thực tế của đơn vị.

            3. Phương thức vận động:

            - Tùy theo tình hình của từng đơn vị, không hạn chế số lượng.

            - Yêu cầu các đơn vị thu nhận và gói mỗi bộ vải vào một bao ni lông kèm theo một phiếu trao tặng (theo mẫu đính kèm).

           4. Thời gian vận động:

          - Từ ngày triển khai cuộc vận động đến ngày 30/12/2018

           5. Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố, số 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1. ĐT: 3.8299667. (Sẽ có thông báo ngày Hội thu cụ thể về Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố theo cụm Công đoàn, liên hệ Cô Huỳnh Minh Xuân số di động:0989. 518.083 để được hướng dẫn).

Để đợt vận động đạt kết quả tốt và nhanh chóng chuyển đến các địa phương bạn đúng tiến độ và thật sự nghĩa tình, đề nghị Ban chấp hành CĐCS báo cáo với Chi bộ và phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng, đóng góp giúp đồng nghiệp các vùng khó khăn.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Tin cùng chuyên mục

164