"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 30/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 2608

Kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Thực hiện kế hoạch số 61/KH-LĐLĐ ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Chương trình công tác năm học 2018-2019 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.

Nhằm chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động (sau đây gọi chung là NGNLĐ) trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện vui Xuân đón Tết; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1- Phối hợp với Thủ trưởng, Người sử dụng lao động có các giải pháp chăm lo thiết thực cho NG, NLĐ; thực hiện đúng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị.

2- Vận động cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm; tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí trong việc chăm lo cho NG, NLĐ, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

3- Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 được tiến hành đồng bộ ở cả 2 cấp công đoàn: công đoàn cơ sở (CĐCS), Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố. Đồng thời cũng tiến hành chăm lo cho NG, NLĐ có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang công tác tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Công tác chăm lo Tết được tổ chức thiết thực, tránh hình thức lãng phí; mỗi NG, NLĐ khó khăn chỉ một cấp công đoàn chăm lo (không trùng); sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính để chăm lo và công khai kết quả chăm lo Tết cho NG, NLĐ tại đơn vị.

II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1- Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp với Thủ trưởng, Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết; thông báo cho đội ngũ về kế hoạch chăm lo Tết để tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

2- Các CĐCS, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho NG, NLĐ trong đó cần quan tâm đến chế độ tiền lương, tiền thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập (đơn vị công lập); tiền lương, tiền thưởng thi đua, thưởng Tết (đơn vị ngoài công lập).

3- Tổ chức thăm, tặng quà cho NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện chương trình “Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ vé xe cho NG, NLĐ ngoài thành phố có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê; tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 họp mặt với NG, NLĐ không về quê.

4- Vận động NG, NLĐ trong ngành đóng góp chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp các đơn vị ở ngoại thành, vùng sâu, vùng khó khăn cùng vui Tết Kỷ Hợi năm 2019.

III-  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1- Giám sát việc trả lương, thưởng tết cho Nhà giáo, NLĐ:  

- Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với Thủ trưởng, Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo tết, thông báo thời gian nghỉ Tết, thời gian trả lương, thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập (đơn vị công lập); trả lương, trả thưởng, mức thưởng Tết (đơn vị ngoài công lập), để NG, NLĐ hiểu, chia sẻ, an tâm công tác.

Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của NG, NLĐ, tham gia phối hợp giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của NG, NLĐ về chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng…

- Đối với đơn vị ngoài công lập (nếu do hoạt động của đơn vị gặp khó khăn), Ban Chấp hành CĐCS trao đổi với người sử dụng lao động có giải pháp tạo nguồn tài chính trả lương, trả thưởng cho người lao động, trường hợp đơn vị không có nguồn để trả lương, trả thưởng thì báo cáo ngay cho Công đoàn Giáo dục Thành phố.

  - Tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1, kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; ngoài việc chăm lo của đơn vị, BCH/CĐCS có kế hoạch chăm lo cho NG, NLĐ từ nguồn kinh phí của CĐCS.

- Ban chấp hành CĐCS tổng hợp báo cáo tình hình chi trả lương, thưởng tết cho NG, NLĐ trong đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) gửi về CĐGD Thành phố (qua Ban Chính sách-Pháp luật) trước ngày 18/01/2019.

2- Chương trình thăm và tặng quà NG, NLĐ khó khăn:      

- Đối tượng:

+ Nữ NG, NLĐ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; NG, NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nan y hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế;

+ Nữ NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết;

+ NG, NLĐ có Vợ (chồng) bị tai nạn lao động, bệnh nan y hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế;

+ NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn (vợ hoặc chồng) đang làm việc tại đơn vị không thưởng Tết hoặc có gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không về quê đón Tết;        

Căn cứ vào khả năng tài chính, điều kiện của từng đơn vị, xác định đối tượng khó khăn tiến hành chăm lo cho phù hợp; Việc bình xét NG, NLĐ được thăm và tặng quà phải công khai tại từng đơn vị.

- Mức chăm lo: Căn cứ vào khả năng tài chính, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị mà xác định đối tượng chăm lo là NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tiến hành chăm lo cho phù hợp, đối tượng khó khăn được chăm lo phải được công khai tại cơ quan, đơn vị, thấp nhất là 500.000 đồng/trường hợp.

3- Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” – trao tặng, hỗ trợ vé xe cho NG, NLĐ ngoài Thành phố về quê:

- Đối tượng xét chọn là đoàn viên, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, cả vợ chồng đều là NG, NLĐ, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên được trao tặng vé xe về quê phải được xét chọn và công khai tại đơn vị.

- Ban Chính sách-Pháp luật CĐGDTP có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn CĐCS trực thuộc vận động Thủ trưởng, người sử dụng lao động tham gia Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” để trao tặng vé xe cho NG, NLĐ tại đơn vị về quê đón Tết (từ tỉnh Phú Yên đến Hà nội và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ).

- Kinh phí thực hiện:

Công đoàn Giáo dục Thành phố phối hợp với CĐCS vận động người sử dụng lao động tham gia đóng góp 70% kinh phí, công đoàn các cấp tham gia 30% từ nguồn kinh phí công đoàn và từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

4. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”:

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác đã ký kết các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với cấp mình hoặc các đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện các chương trình ưu đãi về giá cả các sản phẩm, dịch vụ trong dịp Tết.

-  Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn có sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, dịch vụ giải trí … phối hợp cùng đơn vị để ký kết thực hiện phúc lợi đoàn viên; tổ chức các  gian hàng giảm giá cho cán bộ, nhà giáo và người lao động; ủng hộ sản phẩm làm quà tặng hoặc tặng phiếu mua hàng, phiếu giảm giá sản phẩm cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị trong dịp Tết.

5- Chương trình “Tết sum vầy 2019” họp mặt NG, NLĐ ngoài Thành phố không về quê:

- Các CĐCS nắm chắc số lượng NG, NLĐ ngoài thành phố không về quê, nữ NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết để phối hợp với Thủ trưởng, người sử dụng lao động đơn vị, tổ chức họp mặt tạo không khí ấm áp của gia đình.

- BCH/CĐCS chủ động đề xuất với Thủ trưởng, Người sử dụng lao động về đối tượng NG, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ở ngoài thành phố cần tặng vé xe về quê để đơn vị có trách nhiệm chăm lo; đối với những đơn vị có điều kiện tổ chức thuê xe đưa về quê thì BCH/CĐCS có thể liên hệ ký hợp đồng xe đưa NG, NLĐ về quê (nếu Thủ trưởng, Người sử dụng lao động đề nghị).

- BCH/CĐCS chủ động nguồn kinh phí của công đoàn để thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn; vợ hoặc chồng đang làm việc tại đơn vị nhưng bị bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế; nữ NG, NLĐ có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết; trường hợp đơn vị thực sự khó khăn, không thưởng Tết thì BCH/CĐCS báo cáo kịp thời danh sách những NG, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, vợ hoặc chồng bị bệnh đang nằm viện), gửi về Công đoàn Giáo dục Thành phố để có biện pháp tổ chức chăm lo, theo mẫu đính kèm trước ngày 18/01/2019.

Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức họp mặt NG, NLĐ không về quê, thăm hỏi động viên nhằm tạo điều kiện để NG, NLĐ hiểu và gắn bó với đơn vị, công đoàn.

IV- PHÂN CÔNG THC HIN:

1- Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và báo cáo với Ban Thường vụ CĐGDTP hàng tuần về tình hình, kết quả chăm lo Tết cho NG, NLĐ của CĐCS; xây dựng kế hoạch tham mưu tổ chức các chương trình hoạt động tạo nguồn tài chính, các hoạt động vui chơi giải trí tạo không khí ấm áp đối với cán bộ, đoàn viên, NG, NLĐ không về quê.

2- Ban Tài chính CĐGD Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn công đoàn cơ sở sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn chăm lo cho NG, NLĐ tại đơn vị; chuẩn bị kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo của CĐGDTP.

3- Ban Tuyên giáo CĐGD Thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin, tuyên truyền trên Báo Giáo dục Thành phố, Người Lao Động, chương trình truyền hình “Công nhân công đoàn” và các cơ quan truyền thông đại chúng về tình hình chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 cho cán bộ, đoàn viên, NG, NLĐ.

4- Ủy ban kiểm tra CĐGDTP tổ chức và hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch này.

Căn cứ kế hoạch này, CĐCS tổ chức triển khai đến CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, Tổ CĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Từ ngày 03/01/2019 đến ngày 25/01/2019, Ban Chấp hành CĐCS thực hiện báo cáo hàng tuần tình hình chăm lo Tết, đơn vị khó khăn không có khả năng trả lương, trả thưởng, đơn vị giải thể hoặc có chủ bỏ trốn (vào chiều thứ 5 bằng email: luuthienduc296@gmail.com cho Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD thành phố; báo cáo tổng hợp kết quả chăm lo tết (theo mẫu gởi kèm), trước ngày 25/01/2019.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Lưu Thiên Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT CĐGDTP (ĐT: 38.299.667, DĐ: 0903.308.308) hoặc đồng chí Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch CĐGDTP (ĐT: 38.299.667, DĐ: 0903.808.419) để cùng trao đổi, giải quyết./.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Nguồn tin: Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Tin cùng chuyên mục

164