"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 7/2/2017
Lượt đọc: 115

Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục.

Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/2/2017
Người ký: Ông Phạm Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: 27/2016/TT-BGDĐT
File đính kèm:
File thứ 1: 27.2016.TT-BGDĐT.rar
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164