"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 17/2/2021, 21:16
Lượt đọc: 1439

Thông tin lớp học trực tuyến chương trình tích hợp

THÔNG TIN LỚP HỌC TRỰC TRUYẾN CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP (HỌC THEO THỜI KHOÁ BIỂU)

Course ID

School_Class ID

Lớp

Virtualclass Link

G6

2020_NGT_6.16

Lớp 6.1

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=01

G6

2020_NGT_6.26

Lớp 6.2

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=27

G7

2020_NGT_7.17

Lớp 7.1

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=0b

G7

2020_NGT_7.27

Lớp 7.2

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=22

G8

2020_NGT_8.18

Lớp 8.1

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=87

G8

2020_NGT_8.28

Lớp 8.2

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=d6

G9

2020_NGT_9.19

Lớp 9.1

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=77

G9

2020_NGT_9.29

Lớp 9.2

https://emg-lms.emg.edu.vn/mod/virtualclass/public_login.php?roomID=37

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Trong quá trình diễn ra lớp học online nếu có thắc mắc gì hoặc cần giải đáp về vấn đề kỹ thuật các Thầy/Cô Chủ nhiệm hoặc phụ huynh/học sinh có thể liên hệ số điện thoại:  028 3933 0455  hoặc 035 9477 891 (Cô Thuận)

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164