"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 14/12/2020, 22:10
Lượt đọc: 635

Ôn Tập kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021 - Môn Sinh 6, Sinh 7, Sinh 8

Clip ôn tập Sinh 6

  

 

 

Clip ôn tập Sinh 7

 

 

 

Clip ôn tập Sinh 8

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87