"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ tư, 4/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 3883

Nội dung ôn tập từ ngày 02/03 đến 07/03/2020 (Sinh, Lịch sử, Địa lí, GDCD).

Trong thời gian nghỉ, các thầy cô có soạn những nội dung đã học để các em ôn tập.

Các em hãy vào làm bài tập để củng cố và ôn lại các kiến thức mình đã học nhé. Chúc các em làm bài thật tốt và vui vẻ.

Lưu ý: Hạn chót làm bài tập trước ngày 07/03/2020.

 

Bài tập bộ môn Sinh:

Môn/Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Sinh 6

https://forms.gle/VamL2JuoPUU33QMo6

 

Sinh 7

https://forms.gle/4gXgh1vwaAbif3DY7

 

Sinh 8

https://forms.gle/eCXnmsb2cseuqWD5A

 

Sinh 9

https://forms.gle/gGvh3XzhcLp5Vezd7

 

 

Bài tập bộ môn GDCD:

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

GDCD 6

https://forms.gle/aMrhctmbvaKCipBS8

 

GDCD 7

https://forms.gle/VFokePkN5gXKf9Wr6

 

GDCD 8

https://forms.gle/ZcfC7Q2oxoNZ3KV28

 

GDCD 9

https://forms.gle/Zwn35oJEABGJHuGA7

 

 

Bài tập bộ môn Địa lí:

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Địa lí 6

https://forms.gle/dxS8Wzjsh3r7s78bA

 

Địa lí 7

https://forms.gle/W1JVmaqtrXCqiN9SA

 

Địa lí 8

https://forms.gle/CZLNQTg82QcypJrH8

 

Địa lí 9

https://forms.gle/ezwuPpJgvkhFxcfw6

 

 

Bài tập bộ môn Lịch sử

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Lịch sử 6

https://forms.gle/tb9HUH1mw3bKqGu88

 

Lịch sử 7

https://forms.gle/mYQhF6o3Hb4c5myU9

 

Lịch sử 8

https://forms.gle/ezVTEYm6ZerkRvF27

 

Lịch sử 9

https://forms.gle/nE9Ki9Vdwovr1qJ1A

 


 

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87