"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 22/2/2021, 11:56
Lượt đọc: 5184

Nội dung bài học và bài tập các môn từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021 khối 6, 7, 8, 9

Trong thời gian tạm ngưng học, các thầy cô có soạn nội dung bài học và bài tập tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Các em hãy vào học và làm bài tập để củng cố và ôn lại các kiến thức mình đã học nhé. Chúc các em học và làm bài thật tốt.

Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail và trả lời với học sinh đã nhận được bài.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 17h00 ngày 26/02/2021)

- Giáo viên bộ môn nộp đáp án (hạn chót 10h00 ngày 26/02/2021).

 

Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 ngày 26/02/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia nộp bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

MÔN THỂ DỤC: Bài Thể Dục Tay Không 9 Động Tác

MÔN VĂN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Văn 6

Bài học: Văn bản: Buổi học cuối cùng - Tiếng việt: Ẩn dụ

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/10

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1

 

Văn 7

Bài học: Ý Nghĩa Văn Chương

Bài học: Thêm Trạng Ngữ Cho Câu

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1r

 

Bài tập: https://forms.gle/hnnYr5kdueV3Uqar8

 

Văn 8

Bài học: Chiếu Dời Đô

Bài học: Câu Trần Thuật

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/15

 

Bài tập: https://forms.gle/KTrZ5mbDDh5wNBSd9

 

Văn 9

Bài học: Mùa Xuân Nho Nhỏ

Bài học: Nghị Luận Về Một Bài Thơ, Đoạn Thơ

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1A

 

Bài tập: https://forms.gle/P7LaUzFfEmBtbJXH7

 

 

 

 

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Toán 6

Bài học:

- Bài 4 Rút Gọn Phân Số

- Bài 5 Quy Đồng Phân Số

- Bài 6 So Sánh Phân Số

- Bài Khi nào thì góc xoy+góc yoz bằng góc xoz

 

Bài tập: https://forms.gle/e12mYwnx6fKKjS8V8

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1G

 

Toán 7

Bài học:

- Bài: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông

- Bài: Luyện Tập Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông

- Chủ Đề 1 Biểu Thức Đại Số

- Luyện Tập Chủ Đề 1 Biểu Thức Đại Số

 

Bài tập: https://forms.gle/XpGZ66EyKhSCnF1H9

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1G

 

Toán 8

Bài học:

- Bài: Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình (Phần 1)

- Bài: Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình (Phần 2)

- Bài: Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Hai Tam Giác

 

Bài tập: https://forms.gle/sqBPyHjaEUgCCgjx8

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1G

 

Toán 9

Bài học:

- Bài: Các Loại Góc Của Đường Tròn

- Bài: Luyện Tập Các Loại Góc Của Đường Tròn

- Bài: Tiết 1 Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

- Bài: Tiết 2 Công Thức nghiệm của Phương Trình Bậc Hai

 

Bài tập: https://forms.gle/Yuno5WtQ4eSQcLN77

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1G

 

 

MÔN ANH VĂN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Anh 6

Bài học:

- Part 1: UNIT 11.WHAT DO YOU EAT- (SECTION A. AT THE STORE)

- Part 2: UNIT 11.WHAT DO YOU EAT-(SECTION B. AT THE CANTEEN)

- Part 3: UNIT 11. WHAT DO YOU EAT- (GRAMMAR PRACTICE)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1b

 

Bài tập: https://forms.gle/KQXzX92a91uEbERG6

 

Anh 7

Bài học:

- Part 1: UNIT 11 A1 Keep Fit - Stay Healthy

- Part 2: UNIT 11 A2-3 Keep Fit - Stay Healthy

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1B

 

Bài tập: https://forms.gle/9BUH5Wjaf1VkYmpj9

 

Anh 8

Bài học:

- Part 1: Unit 11 - listen & read - TRAVELING AROUND VIET NAM  

- Part 2: Unit 11 - Speak & Listen - TRAVELING AROUND VIET NAM

- Part 3: Unit 11 - read - TRAVELING AROUND VIET NAM

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1l

 

Bài tập: https://forms.gle/ogmRvkgPwAFgN9ny8

 

Anh 9

Bài học:

- Part 1: UNIT 7- SAVING ENERGY (WRITE)

- Part 2: UNIT 7- SAVING ENERGY (LISTEN)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1X

 

Bài tập: https://forms.gle/9heGgrF7LrZjeNsH9

 

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Vật lí 6

Bài học: Bài 22 Nhiệt kế - Thang nhiệt độ

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1Yf

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1F

 

Vật lí 7

Bài học: Bài 21 Sơ Đồ Mạch Điện - Chiều Dòng Điện

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1Yf

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

 

Vật lí 8

Bài học: Bài 16 Cơ Năng

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1Yf

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

 

Vật lí 9

Bài học: Chương III Bài 40 Hiện Tượng Khúc Xạ Ánh Sáng

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1Yf

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

 

 

MÔN SINH

Môn/Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Sinh 6

Bài học:

- Bài 37 Tảo

- Bài 38 Rêu – Cây Rêu

Nội dung ghi bài nằm trong phần bài tập

Bài tập Bài 37 Tảo: https://forms.gle/mJPnYMimPLtBaMEKA

Bài tập Bài 38 Rêu – Cây Rêu: https://forms.gle/Tqq6WBXBqYcFgNkY8

 

Sinh 7

Bài học:

- Bài: Chủ Đề Đa Dạng Của Lớp Thú - Bộ Dơi - Bộ Cá Voi

- Bài: Chủ Đề Đa Dạng Của Lớp Thú - Bộ Thú Huyệt - Bộ Thú Túi

Nội dung ghi bài nằm trong phần bài tập

Bài tập: Bộ dơi bộ cá voi

Bài tập: Bộ thú huyệt – bộ thú túi

 

Sinh 8

Bài học:

- Bài: Chủ Đề Da - Bài 42 Vệ Sinh Da

- Bài: Bài 43 Giới Thiệu Chung Hệ Thần Kinh

 

Bài tập:

- Bài 42 Vệ sinh da

- Bài 43 Giới thiệu chung hệ thần kinh

 

Sinh 9

Bài học:

- Bài 47 Quần Thể Sinh Vật

- Bài 48 Quần Thể Người

 

Bài tập:

- Bài 47 Quần Thể Sinh Vật

- Bài 48 Quần Thể Người

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/file/d/1

 

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Lịch sử 6

Bài học: Chủ đề Thời Kì Bắc Thuộc Và Các Cuộc Đấu Tranh Giành Độc Lập (tt)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1A

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd01QLu

 

Lịch sử 7

Bài học: Bài 23 Kinh Tế Văn Hoá Thế Kỉ XVI-XVIII - tiết 1

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1A

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

 

Lịch sử 8

Bài học: Bài 26 Phong Trào Kháng Chiến Chống Pháp Trong Những Năm Cuối Thế Kỉ XIX

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1A

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

 

Lịch sử 9

Bài học: Bài 22 Cao Trào Cách Mạng Tiến Tới Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám 1945

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1A

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

 

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Địa lí 6

Bài học: Chủ Đề Lớp Vỏ Khí (tt)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1max0Foq 

 

Bài tập: https://forms.gle/A8djQLH1ANQKZm2a7

 

Địa lí 7

Bài học: Bài 42 Thiên Nhiên Trung Và Nam Mĩ (tt)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1max0Foq

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

 

Địa lí 8

Bài học: Bài 26 Đặc Điểm Tài Nguyên Khoáng Sản Việt Nam

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1max0Foq

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf

 

Địa lí 9

Bài học: Bài 36 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tt)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1max0Foq

 

Bài tập: https://forms.gle/rXF4ftvbXCe74deo8

 

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Hóa 8

Bài học: III CHỦ ĐỀ HIDRO - NƯỚC

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1aNIm4I3

 

Bài tập: https://forms.gle/7PEuwPghi5E3aw3L8

 

Hóa 9

Bài học:

- Bài 37- ETILEN

- Bài 38 AXETILEN

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1aNIm4I3

 

Bài tập:

- AXETILEN https://forms.gle/BLZLdCkZgqgmyyZq9

- ETILEN https://forms.gle/VFCvCM6xRbre4VCH6

 

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Công nghệ 6

Bài học:

- Bài 17 Bảo Quản Chất Dinh Dưỡng Trong Chế Biến Món Ăn

- Bài 18 Các Phương Pháp Chế Biến Thực Phẩm

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/16IOx

 

Bài tập: https://forms.gle/9T8UZRYkVfBQEvG57

 

Công nghệ 7

Bài học: Chủ Đề 6 Giống Vật Nuôi

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/16IOx

 

Bài tập: https://forms.gle/htd542We1876yBn38

 

Công nghệ 8

Bài học: Bài 48 Sử Dụng Hợp Lý Và Tiết Kiệm Điện Năng

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/16IOx

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

 

Công nghệ 9

Bài học: Bài 10 Thực Hành Lắp Mạch Điện 1 Công Tắc 3 Cực Điều Khiển 1 Đèn

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/16IOx

 

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Âm nhạc 6

Bài học: Tập Đọc Nhạc số 7 - Chơi Đu

 

Âm nhạc 7

Bài học: Tập Đọc Nhạc Số 7 - Quê Hương

 

Âm nhạc 8

Bài học: Tập Đọc Nhạc số 7 - Dòng Suối Chảy Về Đâu

 

Âm nhạc 9

Bài học: Tập Đọc Nhạc số 2 - Nghệ Sĩ Với Cây Đàn - Giọng Mi Thứ

 

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

GDCD 6

Bài học: Bài 13 Công Dân Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1cQ_ankbbFs

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

 

GDCD 7

Bài học: Bài 15 Bảo Vệ Di Sản Văn Hoá

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1cQ_ankbbFs

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAb

 

GDCD 8

Bài học: Bài 14 Phòng Chống HIV - AIDS

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1cQ_ankbbFs

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefBpF7

 

GDCD 9

Bài học: Bài 12 Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQJp

 

 

MÔN MỸ THUẬT

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Mỹ thuật 6

Bài học: Chủ Đề 6 Thiệp Chúc Mừng

 

Mỹ thuật 7

Bài học: Chủ Đề 6 Vẽ Tĩnh Vật

 

Mỹ thuật 8

Bài học: Chủ Đề 7 Tỉ Lệ Cơ Thể Người

 

Đường link nộp bài tập

Khối 6: https://forms.gle/h26UrArkjMUB4WsP9

Khối 7: https://forms.gle/J1JXtSbuKkgwZ12L6

Khối 8: https://forms.gle/m32m6F7Ak7nYtE3w7 
 

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Tin học 6

Bài học: Bài 17 Định Dạng Đoạn Văn Bản

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1fB_6PA

 

Tin học 7

Bài học: Bài 8 Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1fB_6PA

 

 
Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87