"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 4765

Nội dung bài học và bài tập các môn từ ngày 14/04/2020 đến 17/04/2020 khối 6, 7, 8

Trong thời gian nghỉ, các thầy cô có soạn những nội dung đã học để các em ôn tập.

Các em hãy vào làm bài tập để củng cố và ôn lại các kiến thức mình đã học nhé. Chúc các em làm bài thật tốt và vui vẻ.

Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail và trả lời với học sinh đã nhận được bài.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 11:00 ngày 18/04/2020)

- Giáo viên bộ môn nộp đáp án (hạn chót 9h00 ngày 18/04/2020).

- Chuẩn bị bài học và bài tập cho tuần tiếp theo.

 

Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 ngày 17/04/2020 (học sinh nộp trễ không tính tham gia nộp bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Văn 6

Bài học: Ẩn dụ

Bài học: Bức tranh của em gái tôi

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1frZm9oXgC925L7zEwrhiILNtfotxjQwP

 

Bài tập:

+ Các lớp 6A1, 6A9: https://forms.gle/xacQ9oQx7VJZfzhn9

+ Các lớp 6A2, 6A3, 6A7: https://forms.gle/JuCZgw6BpJx1gx59A

+ Các lớp 6A5, 6A6, 6A10: https://forms.gle/SbGSKM2iX6gRkjww6

+ Các lớp 6A4, 6A8: https://forms.gle/Con9dYaeT1yMUy577

 

Văn 7

Bài học: Câu đặc biệt

Bài học: Tình yêu nước của Nhân dân ta

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1nATNHOahrRIH3AWcGCn8mylJT1vpeyNg

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHM4ElbQPC6XmuCs_22EcWCeCDcpjqJz42YZ_PxKSriccGfg/viewform

 

Văn 8

Bài học: Câu nghi vấn (tt)

Bài học: Tức cảnh Pác Bó

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1zCQhawdzOFob5VwV9bYwGavd-7o_dxUx

 

Bài tập: https://drive.google.com/open?id=1huFQPEZU8hHj-Ib-uZW5I-Wn5GgrokAu

 

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Toán 6

Bài học: Ứng dụng thực tế của số nguyên

Bài học: Vẽ góc cho biết số đo

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=16eu4KVt6CsgUvAjAQ__fosqjJH0ISvy9

 

Bài tập: https://bit.ly/NGTTOAN6-8

 

Toán 7

Bài học: Biểu thức đại số.

Bài học: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1eLTpbbS2pTxXGndxm0iNnmkTC9kqWOLY

 

Bài tập: https://forms.gle/Li65dv4ADJ9LDQrL6

 

Toán 8

Bài học: Trường hợp đồng dạng thứ 2 của hai tam giác

Bài học: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1-xlDGOXQH1G8bBu_bV3JN-Ofa6DHQGfr

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/1ZKW21-G_dQWyRRu7fixd7xGkiVeDjEoIP655cBfufYw/edit

 

 

MÔN ANH VĂN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Anh 6

Bài học: Unit12 – Sports and pastimes (A1,A2)

 

Bài tập: https://forms.gle/9NHMrkFtwpkxtnJx7

 

Anh 7

Bài học: Unit12 - Our food

 

Bài tập: https://forms.gle/6Vk7MBULuzAZt2gK7

 

Anh 8

Bài học: Passvive Forms Requests

 

Bài tập: https://forms.gle/xkuc9dKsJp7sQRyn9

 

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Vật lí 6

Bài học: Sự nở vì nhiệt của các chất

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1_HoqOGd7NNb6nXYrRGXJm0xy38IdNxU9

 

Bài tập: https://forms.gle/hNCxNiBFEwtJiNZW6

 

Vật lí 7

Bài học: Hai loại điện tích

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1PajzQX--y1oi2_Q642LQlHPQbPcscPyr

 

Bài tập: https://forms.gle/svdMbAbB2eTKX9Ji9

 

Vật lí 8

Bài học: Công cơ học

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=15Xj0o-FWzv45HQTnyMYF8Hspcy9POITH

 

Bài tập: https://forms.gle/vNmjRYtxkSixRhkA9

 

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Hóa 8

Bài học: Chủ đề Hidro

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/open?id=1mLdYUyBizSiJcFl7xiD_Js90O5E0Y01X

 

Bài tập: https://forms.gle/3ZP7wJa5YUxmwvMp8

 

 

MÔN SINH

Môn/Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Sinh 6

Bài học: Bài 39 Quyết – Cây Dương Xỉ

 

Bài tập: https://forms.gle/76vTmC3wR4JDbdCq9

 

Sinh 7

Bài học: Bài 48 Đa dạng của lớp thú

 

Bài tập: https://forms.gle/rDwb5CbaGXBxoYdt5

 

Sinh 8

Bài học: Bài 47 Đại não

 

Bài tập: https://forms.gle/n4cCGxH9Wa5NzzoRA

 

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

GDCD 6

Bài học: Bài 17 Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 

Bài tập: https://forms.gle/YeYv55VrEex4Ntsg7

 

GDCD 7

Bài học: Bài 17 Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Bài tập: https://forms.gle/U7oiGn9GhW3juNHm9

 

GDCD 8

Bài học: Bài 21 Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Bài tập: https://forms.gle/RTV1eSwDyGYFmdwz5

 

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Địa lí 6

Bài học: Chủ đề Lớp vỏ khí

 

Bài tập: https://forms.gle/ZZMrY8bYBQkoaCVt7

 

Địa lí 7

Bài học: Bài 49 Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương

 

Bài tập: https://forms.gle/7hrLfCDzL2RQyyAt9

 

Địa lí 8

Bài học: Bài 32 Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta

 

Bài tập: https://forms.gle/6SzGb2NrTKikVe5W7

 

 


MÔN LỊCH SỬ

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Lịch sử 6

Bài học: Bài 24 Nước Champa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

 

Bài tập: https://forms.gle/Zp9onjqMh6Po4KSD8

 

Lịch sử 7

Bài học: Bài 25 Phong trào Tây Sơn

 

Bài tập: https://forms.gle/D6Ta2NDyzuKnzePv5

 

Lịch sử 8

Bài học: Bài 29 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

 

Bài tập: https://forms.gle/eccLpa61t1mmyz9m7

 

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Công nghệ 6

Bài học: Bài 16 Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Công nghệ 7

Bài học: Chủ đề Giống vật nuôi và vai trò của ngành chăn nuôi

 

Công nghệ 8

Bài học: Bài 41 Đồ dùng loại Điện – Nhiệt

 

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Âm nhạc 6

Bài học: Âm nhạc thường thức – Nhạc sĩ Phong Nhã - Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

 

Âm nhạc 7

Bài học: Một số thể loại bài hát

 

Âm nhạc 8

Bài học: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.

 

 

MÔN MỸ THUẬT

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Mỹ thuật 6

Bài học: Chủ đề Tranh Chân Dung

 

Mỹ thuật 7

Bài học: Chủ đề Mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng

 

Mỹ thuật 8

Bài học: Tạo hình và trang trí trại

 

 

Học sinh xem các clip sau tham khảo và tận dụng những dụng cụ vẽ có sẵn để thực hiện tác phẩm theo ý của mình trên khổ giấy A4. Sau khi hoàn thành xong bài tập các em gửi bài theo các đường link sau.

Khối 6: https://forms.gle/e1

Khối 7: https://forms.gle/us

Khối 8: https://forms.gle/Vj

 

Lưu ý: Trên sản phẩm của mình các em nhớ ghi (họ tên – Lớp) ở góc dưới bên phải.

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87