"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 1/3/2021, 18:33
Lượt đọc: 4410

Nội dung bài học và bài tập các môn từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021 khối 6, 7, 8, 9

Nội dung bài học và bài tập tuần lễ từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021.

Các em hãy vào học và làm bài tập để củng cố và ôn lại các kiến thức mình đã học nhé. Chúc các em học và làm bài thật tốt.

Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail và trả lời với học sinh đã nhận được bài.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 17h00 ngày 05/03/2021)

- Giáo viên bộ môn nộp đáp án (hạn chót 10h00 ngày 05/03/2021).

 

Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 ngày 05/03/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia nộp bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Văn 6

Bài học: VB Đêm Nay Bác Không Ngủ - TV Hoán Dụ

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1tyFUC4tKvPp

 

Bài tập: https://forms.gle/YzgK38prBAsfBsgP8

 

Văn 7

Bài học: Bài 23 Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

Bài học: Bài 22 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu (tt)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1tyFUC4tKvPp

 

Bài tập: https://forms.gle/5diZkgN3p6zbwiBY9

 

Văn 8

Bài học: Hịch Tướng Sĩ

Bài học: Câu Phủ Định

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1tyFUC4tKvPp

 

Bài tập: https://forms.gle/L3YpqG6ydBTqfNC9A

 

Văn 9

Bài học: Viếng Lăng Bác

Bài học: Nghị Luận Văn Học

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1tyFUC4tKvPp

 

Bài tập: https://forms.gle/VCHSNNcqypBCKcB4A

 

 

MÔN ANH VĂN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Anh 6

Bài học:

- Part 1: Unit 12 Sport And Pastimes A1 A2

- Part 2: Unit 12 Sport And Pastimes A3,4,5

- Part 3: Unit 12 Sport And Pastimes B1,2,3

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1zJ78P

 

Bài tập: https://forms.gle/9vrmjVWKZm1JXnZX8

 

Anh 7

Bài học:

- Part 1: Unit 11 Keep it, Stay Healthy B1,3

- Part 2: Unit 11 Keep It, Stay Healthy B4

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1zJ78P

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/1D6HT9hY

 

Anh 8

Bài học:

- Part 1: Traveling Around Viet Nam (Part Write)

- Part 2: Traveling Around Viet Nam (Language Focus)

- Part 3: Unit 11 PRACTICE

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1zJ78P

 

Bài tập: https://forms.gle/JXQfhecLDgZDZdhJ9

 

Anh 9

Bài học:

- Part 1: Unit 7 Saving Energy (Language Focus)

- Part 2: Unit 7 More Practice

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1zJ78P

 

Bài tập: https://forms.gle/a3Koytdyibhfq5bD8

 

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Hóa 8

Bài học: Chủ đề Hidro - Nước

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1YJFND

 

Bài tập: https://forms.gle/zj4PQAt1i2oe54Lv7

 

Hóa 9

Bài học: Bài 44 Rượu Etylic

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1YJFND

 

Bài tập:

Rượu Etylic: https://forms.gle/Yr6XHNUEBTaDYhvt9

Tổng hợp: https://forms.gle/pczsboNRrBGPfkgZ8

 

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Toán 6

Bài học:

- Bài 6 Tia Phân Giác Của Một Góc

- Bài 7 Phép Cộng Phân Số

- Bài 8 Tính Chất Của Phép Cộng Phân Số

- Bài Luyện Tập Phép Cộng Phân Số

 

Bài KTTX: https://forms.gle/WVs6qtQNZNciJX746

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mJAjGsZ6

 

Toán 7

Bài học:

- Bài: Chủ đề 2 Đơn Thức

- Bài: Luyện Tập Đơn Thức (tiết 2)

- Ôn Tập Chương II Tam Giác (Tiết 1)

- NGT Toán 7 - Ôn Tập Chương II Tam Giác (tiết 2)

 

Bài tập: https://forms.gle/ywebbYZajQo8GDew7

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mJAjGsZ6

 

Toán 8

Bài học:

- Bài: Liên Hệ Giữa Thứ Tự Với Phép Cộng Và Phép Nhân

- Bài: Luyện Tập Chứng Minh Các Hệ Thức Giữa Các Cạnh Trong Tam Giác Vuông Có Một Đường Cao

- Bài: Ôn Tập Chương III

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/1OnyPQQP

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mJAjGsZ6

 

Toán 9

Bài học:

- Bài: Luyện tập Đồ thị hàm số y =ax2

- Bài: Luyện Tập Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

- Bài: Luyện Tập Tính Chất Tứ Giác Nội Tiếp

- Bài: Tứ Giác Nội Tiếp

 

Bài tập: https://forms.gle/vZgnCMbhBc7AgzRh6

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mJAjGsZ6

 

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Công nghệ 6

Bài học: Các Phương Pháp Chế Biến Thực Phẩm

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/192huYS

 

Bài tập: Https://forms.gle/zNe6a7d7PCf8gqSS8

 

Công nghệ 7

Bài học: Giống Vật Nuôi (Tiết 3)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/192huYS

 

Bài tập: https://forms.gle/XgssUZXyKru8gojz6

 

Công nghệ 8

Bài học: Bài 49 Tính Tiêu Thụ Điện Năng

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/192huYS

 

Bài tập: https://forms.gle/hznkprZuEXfP8Nom6

 

Công nghệ 9

Bài học: Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/192huYS

 

Bài tập: https://forms.gle/rSkx3RpwbPWPv8127

 


MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Địa lí 6

Bài học: Chủ Đề Thời Tiết Và Khí Hậu

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mZRu1

 

Bài tập: https://forms.gle/CJcMzgzEWNYH4zka9

 

Địa lí 7

Bài học: Bài 43 Dân Cư - Xã Hội Trung Và Nam Mĩ

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mZRu1

 

Bài tập: https://forms.gle/bjUYvNNikayoiih29

 

Địa lí 8

Bài học: Bài 28 Đặc Điểm Địa Hình Việt Nam

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mZRu1

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMASwLEZFOv

 

Địa lí 9

Bài học: Bài 38 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1mZRu1

 

Bài tập: https://forms.gle/Gyas75mwAtpX3qzP8

 


MÔN LỊCH SỬ

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Lịch sử 6

Bài học: Chủ Đề 1 Thời Kì Bắc Thuộc và Các Cuộc Đấu Tranh Giành Độc Lập (Tiết 4)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1crkLf1

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf

 

Lịch sử 7

Bài học: Bài 23 Kinh tế Văn Hoá Thế Kỉ XVI-XVIII (tiết 2)

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1crkLf1

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd

 

Lịch sử 8

Bài học: Bài 27 Khởi Nghĩa Yên Thế Và Phong Trào Chống Pháp Của Đồng Bào Miền Núi Cuối Thế Kỉ XIX

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1crkLf1

 

Bài tập: https://forms.gle/yVge8Rc9Yr8T1Ua6A

 

Lịch sử 9

Bài học: Bài 23 Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945 ...

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1crkLf1

 

Bài tập: https://forms.gle/b57paBkyFopStuHbA

 

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Âm nhạc 6

Bài học: https://youtu.be/FOZU70R7JTc

 

Âm nhạc 7

Bài học: https://youtu.be/TIQKZ_-JCYQ

 

Âm nhạc 8

Bài học: https://youtu.be/cqZnKRDAwHQ

 

Âm nhạc 9

Bài học: https://youtu.be/uu35jA2RGXQ

 

 

 

MÔN MỸ THUẬT

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Mỹ thuật 6

Bài học: Chủ Đề 5 Thiệp Chúc Mừng

 

Mỹ thuật 7

Bài học: Chủ Đề Mĩ Thuật Ý - Thời Kỳ Phục Hưng

 

Mỹ thuật 8

Bài học: Chủ Đề 7 Tập Vẽ Dáng Người (Tiết 2)

 

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Vật lí 6

Bài học: Chủ Đề Sự Nóng Chảy Sự Đông Đặc

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1vl3NazQSD7cn

 

Bài tập: https://forms.gle/RwHzvrqsJcamCTrN8

 

Vật lí 7

Bài học: Các Tác Dụng Của Dòng Điện

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1vl3NazQSD7cn

 

Bài tập: https://docs.google.com/forms/d/1nNypy_9DFHw

 

Vật lí 8

Bài học: Bài 16 Cơ Năng

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1vl3NazQSD7cn

 

Bài tập: https://forms.gle/nKJEp1hAAWGgnUD19

 

Vật lí 9

Bài học: Bài 42 Thấu Kính Hội Tụ

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/1vl3NazQSD7cn

 

Bài tập: https://forms.gle/tYN5c1ooEPpA5hKG9

 

 

MÔN SINH

Môn/Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

Sinh 6

Bài học:

- Bài 39 Quyết - Cây Dương Xỉ

- Bài 40 Hạt Trần - Cây Thông

 

Bài tập: Quyết- Cây Dương Xỉ: https://forms.gle/d9qhgUCWUiEdenVS7 

Bài tập: Hạt Trần - Cây Thông: https://forms.gle/DUCNEw7ynNWomhhL7

 

Sinh 7

Bài học:

- Bài: Bộ Gặm Nhấm, Bộ Ăn Sâu Bọ, Bộ Ăn Thịt

- Bài: Các Bộ Móng Guốc Và Bộ Linh Trưởng

 

Sinh 8

Bài học:

- Bài: Bài 46 Trụ Não, Tiểu Não, Não Trung Gian

- Bài: Bài 48 Dây Thần Kinh Tuỷ

 

Sinh 9

Bài học:

- Bài 49 Quần Xã Sinh Vật

- Bài 50 Hệ Sinh Thái

 

Bài tập: https://drive.google.com/drive/folders/1mRGO

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/file/d/1_Rr5Fx7vED3

 

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung bài học và bài tập

Ghi chú

GDCD 6

Bài học: Bài 14 Thực Hiện Trật Tự An Toàn Giao Thông

 

GDCD 7

Bài học: Bài 16 Quyền Tự Do Tín Ngưỡng và Tôn Giáo

 

GDCD 8

Bài học: Bài 15 Phòng Ngừa Tai Nạn Vũ Khí, Cháy Nổ Và Các Chất Độc Hại

 

Nội Dung ghi bài: https://drive.google.com/file/d/1JBwV-qUQoZqr2KIyDIulOwSkntHvi50f/view?usp=sharing

 

GDCD 9

Bài học: Bài 15 Vi Phạm Pháp Luật Trách Nhiệm Pháp Lý Của Công Dân

 


 

MÔN TIN HỌC

Khối

Đường Link bài tập

Ghi chú

Tin học 6

Bài học: Bài Định Dạng Đoạn Văn Bản

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/12fA9-22RV

 

Tin học 7

Bài học: Thực Hành Sắp Xếp Dữ Liệu Và Lọc Dữ Liệu

 

Nội dung ghi bài: https://drive.google.com/drive/folders/12fA9-22RV

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87