"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 26/4/2022, 19:21
Lượt đọc: 1145

Nội dung bài học môn Công nghệ 7 - Tuần 32 - Năm học 2021-2022

Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của thủy sản.

 

 

Bài: Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2.

 

Nội dung ghi bài:

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163