"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 17/3/2022, 15:30
Lượt đọc: 1422

Nội dung bài học môn Công nghệ 7 - Tuần 28 - Năm học 2021-2022

Bài tập tuần 26: https://forms.gle/TJA4mKhshYSRQh3A8

Bài 36:  Thực hành nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình

 

Bài 37:  Thức ăn vật nuôi

 

Nội dung ghi bài:

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163