"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 1/3/2022, 16:40
Lượt đọc: 1875

Nội dung bài học môn Công nghệ 7 - Tuần 26 - Năm học 2021-2022

Bài tập tuần 26: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP1eRrziqkotTenYV5e1xQchWlkL3jdzslKbxV0bTmzp7B8Q/viewform

Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 

 

Bài 33: Phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

Nội dung ghi bài 32 và bài 33:

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163