"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 1/3/2022, 10:55
Lượt đọc: 1914

Nội dung bài học môn Công nghệ 7 - Tuần 25 - Năm học 2021-2022

Bài tập tuần 25; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex2c2YaJAX-WAJSmIVE6rarige7TNT6U-XRoDJnEwnTsbF1Q/viewform

 

Bài 30: Vai trò, nhiệm vụ của ngành chăn nuôi

 

 

Bài 31:Giống vật nuôi

 

 

Nội dung ghi bài 30 và bài 31

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163