Thứ sáu, 24/9/2021, 16:34
Lượt đọc: 7572

Lịch dạy chuyên đề tuần 4, tuần 5, tuần 6 (từ 27/09/2021 đến 17/10/2021)

LCH DY CHUYÊN Đ

(Tuần 4 từ 27/9 đến 02/10/2021)

BUỔI

THỜI GIAN

THỨ 2

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 4

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 6

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

SÁNG

Tiết 1, 2 từ 7g00 đến 8g30
tiết 3 từ 9g00 đến 9g45

ANH 8

Cô Thu Hà
Cô Việt Hà

Order of adjectives, enough và wordformation

VĂN 8

Cô Kim Anh
Cô Thu Hà

Ôn tập Văn tuần 1-3

HÓA 8

Thầy Tuyên
Cô Thoa

Chất - Nguyên tử- Phân tử

ANH 9

Cô Phước Lành
Cô Thanh Tâm

Word formation, Pronunciation và mệnh đề wish

VĂN 9

Cô Lê Duyên
Cô Ngọc Nhung

Ôn tập Văn tuần 1-3

LÝ 9

Cô Kim Luyến
Cô Phương Đông

Định luật ôm - Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song

TOÁN 6

Cô Vũ Lưu
Thầy Quốc Phong
Cô Chiêu Nghi

Hệ thống kiến thức tuần 1,2,3

LS-ĐL 6

Cô Ngọc Phượng
Cô Ngọc Thủy

Lịch sử và thời gian - Bản đồ

GDCD 7

Cô Thúy An

Sống giản dị- Trung thực - Tự trọng

TOÁN 7

Cô Thu Hà
Cô Bích Phượng

Hệ thống kiến thức tuần 1,2,3

LÝ 7

Thầy Thảo
Cô Nguyệt

Sự truyền ánh sáng và ứng dụng

KHTN 6

Cô Luyến
Thầy Thảo

Các phép đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCH DY CHUYÊN Đ

(Tuần 5 từ  04/10 đến 09/10/2021)

BUỔI

THỜI GIAN

THỨ 2

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 4

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 6

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

SÁNG

Tiết 1, 2 từ 7g00 đến 8g30
tiết 3 từ 9g00 đến 9g45

CÔNG NGHỆ 8

Cô Ngọc Trân

Bản vẽ các khối hình học

GDCD 8

Cô Ngọc Hà

Tôn trọng lẽ phải - Liêm khiết - Tự lập - Tôn trọng người khác

LỊCH SỬ 8

Cô Thu

Thời kỳ xác lập chủ nghĩa Tư bản

SINH 9

Cô Mỹ Linh
Cô Thu Ranl

Menden và di truyền học

LỊCH SỬ 9

Thầy Nhuận

Lịch sử thế giới từ 1945 đến nay

ĐỊA 9

Cô Ngọc Thủy

Địa lý dân cư

GDCD 6

Thầy Long
Cô Hà
 Cô An

Mối quan hệ với gia đình và mọi người

ANH 6

Thầy Phúc
Cô Thu Thủy

Vocabulary- Rearrangement- Transformation

CÔNG NGHỆ 6

Cô Minh Khánh

Thực phẩm và dinh dưỡng

LỊCH SỬ 7

Cô Nguyễn Thị Nhung

Lịch sử thế giới Trung đại

ANH 7

C Kim Oanh
Cô Bích Liên
Cô Huyền

Prepositions of time & position, Word formation, Tranformation

SINH 7

Cô Liên
Cô Thu Trinh

Động vật nguyên sinh với đời sống

 

LCH DY CHUYÊN Đ

(Tuần 6 từ  11/10 đến 16/10/2021)

BUỔI

THỜI GIAN

THỨ 2

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 4

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 5

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

THỨ 6

GV DẠY

NỘI DUNG CĐ

SÁNG

Tiết 1, 2 từ 7g00 đến 8g30
tiết 3 từ 9g00 đến 9g45

TOÁN 8

Cô Ngân
 Cô Thuỳ

Hệ thống kiến thức tuần 1 đến tuần 5

LÝ 8

Cô Kim Luyến
Cô Phương Đông

Biểu diễn lực - quán tính

ĐỊA 8

Thầy Dũng
Cô Thủy

Thiên Nhiên Châu Á

SINH 8

C. Đoan Trang và C. Thu Ranl

Khái quát về cơ thể người

TOÁN 9

Cô Chung
Thầy Khôi

Hệ thống kiến thức tuần 1 đến tuần 5

HÓA 9

Cô Kim Thoa
Thầy Hoàng Tuyên

Hệ thống lý thuyết và bài tập  OXIT, AXIT.

CÔNG NGHỆ 9

Cô Trà My

Dụng cụ, vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

GDCD 9

Thầy Long

Tự chủ - Chí công vô tư - Hữu nghị và hợp tác

VĂN 6

Cô Minh Cẩm
Cô Ngọc Nhung

Ôn tập Văn bài 1

ĐỊA 7

Cô Phạm Thị Hằng

Các thành phần nhân văn của môi trường đới nóng

 

 

 

CÔNG NGHỆ 7

Thầy Điền

Đất trồng và phân bón trong trồng trọt

VĂN 7

Cô Hồng Liên
Cô Kim Anh

Ôn tập Văn bài 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

88