"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 11/4/2021, 13:29
Lượt đọc: 3206

Clip ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II các môn năm học 2020-2021

MÔN VĂN

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Văn 6

https://youtu.be/GkRVdB8lxoM

 

Văn 7

https://youtu.be/PNmRknpFDrc

 

Văn 8

https://youtu.be/RVZTbtt310c

 

Văn 9

https://youtu.be/UN86AgnWBWQ

 

 

MÔN TOÁN

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Toán 6

Đại số: https://youtu.be/8Sukqu0rTnM

Hình: https://youtu.be/SnyIagjDUSA

 

Toán 7

https://youtu.be/bcir8M8YK4c

 

Toán 8

Đại số: https://youtu.be/ZnorPFJ8eZk

Hình: https://youtu.be/BT5brMmygWk

Toán thực tế: https://youtu.be/YqM28HQFZco

 

Toán 9

Đại số: https://youtu.be/zfX9moEkS4E

Hình: https://youtu.be/drx_bbMtA00

Hệ thức Vi ét - UD giải pt không đối xứng https://youtu.be/hTK3QZq5rL0

Bài tự luyện toán thực tế học kỳ 2: https://drive.google.com/file/d/157DprbsR

 

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Lịch sử 6

https://youtu.be/uAChud6_oBc

 

Lịch sử 7

https://youtu.be/S5XLHI7ezL0

 

Lịch sử 8

https://youtu.be/E7mZG25Jdg8

 

Lịch sử 9

https://youtu.be/Shgml1-jCGk

 

 

MÔN GDCD

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

GDCD 6

https://youtu.be/50i9JMLxwQk

 

GDCD 7

https://youtu.be/8JiDCTnVuEc

 

GDCD 8

https://youtu.be/bzJyNiK93Yc

 

GDCD 9

https://youtu.be/qu128u0bpRo

 

 


 

MÔN ANH VĂN

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Anh 6

https://youtu.be/-vkuwcpLUj8

 

Anh 7

https://youtu.be/tP0WUP3D1SE

 

Anh 8

https://youtu.be/eAlqsKoOjFo

 

Anh 9

https://youtu.be/DKcbi11Xw9s

 

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Vật lí 6

https://youtu.be/kZrMnPBVSNg

 

Vật lí 7

https://youtu.be/paaBOQ3SrFw

 

Vật lí 8

https://youtu.be/4xNeuhrHrP8

 

Vật lí 9

https://youtu.be/hqcXlN3X2-g

 

 

MÔN HÓA

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Hóa 8

https://youtu.be/a6_jsxKBTAc

 

Hóa 9

https://youtu.be/BRd1B-QH-MQ

 

 

MÔN SINH

Môn/Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Sinh 6

Phần 1: https://youtu.be/YhDxElAE4Qo

Phần 2: https://youtu.be/6EV_ma-89zQ

 

Sinh 7

https://youtu.be/GdPT8VgDQy8

 

Sinh 8

Phần 1: https://youtu.be/jZk1I9GiO30

Phần 2: https://youtu.be/CML126LCBUQ

 

Sinh 9

Phần 1: https://youtu.be/YgC1M-_jH7U

Phần 2: https://youtu.be/D9WGcwOa1_g

Phần 3: https://youtu.be/xpIoTz2SgWw

 

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Công nghệ 6

https://youtu.be/GhIpQs0m3u4

 

Công nghệ 7

https://youtu.be/kuf0aIw8sbA

 

Công nghệ 8

https://youtu.be/N-XojuWavlU

 

 

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Địa lí 6

https://youtu.be/WAEt0tpbaQ8

 

Địa lí 7

https://youtu.be/04cPZLCtTr0

 

Địa lí 8

https://youtu.be/RzCVrB5vXC8

 

Địa lí 9

https://youtu.be/qsWWo5hKkpU

 

 

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Âm nhạc 6

https://youtu.be/XDKoBalQlaw

 

Âm nhạc 7

https://youtu.be/QA1tPyQXVN8

 

Âm nhạc 8

https://youtu.be/JUpsVuM6sUc

 

Âm nhạc 9

https://youtu.be/tkNJZvPTZHk

 

 

 

MÔN MỸ THUẬT

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Mỹ thuật 6

https://youtu.be/YocmaV0ROzg

 

Mỹ thuật 7

https://youtu.be/-mezfSmhTDo

 

Mỹ thuật 8

https://youtu.be/0K2nwxfcaWI

 

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II

Ghi chú

Tin học 6

https://youtu.be/M1VJAsIscEk

 

Tin học 7

https://youtu.be/MU20kojYTAE

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87