"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ năm, 11/3/2021, 10:24
Lượt đọc: 3645

Clip ôn tập kiểm gia giữa học kỳ 2 các môn năm học 2020-2021

MÔN VĂN

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Văn 6

https://youtu.be/ME7MYpCl2ZY

 

Văn 7

https://youtu.be/Nf_Hj9jaJWI

 

Văn 8

https://youtu.be/EobpK4l-AS0

 

Văn 9

https://youtu.be/POMCOuuXdPw

 

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Lịch sử 6

https://youtu.be/J-JhkKFosDA

 

Lịch sử 7

https://youtu.be/YEIumvU3Oho

 

Lịch sử 8

https://youtu.be/LZLClX4goYI

 

Lịch sử 9

https://youtu.be/xERy7cVkprc

 

 

MÔN GDCD

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

GDCD 6

https://youtu.be/tf6Wc3U5jBE

 

GDCD 7

https://youtu.be/GL0H7jwFRk4

 

GDCD 8

https://youtu.be/MikYz18NTYI

 

GDCD 9

https://youtu.be/Vwm21_w5Amg

 

 

MÔN SINH

Môn/Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Sinh 6

https://youtu.be/20eewyQqoRc

 

Sinh 7

https://youtu.be/KgNF6YXLe4w

 

Sinh 8

https://youtu.be/e9MDc5TcKk4

 

Sinh 9

https://youtu.be/k340uttBEjM

 

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Vật lí 6

https://youtu.be/zQzXaq1K_UU

 

Vật lí 7

https://youtu.be/DYZ4ZKpzH00

 

Vật lí 8

https://youtu.be/71uvO9LL5z8

 

Vật lí 9

https://youtu.be/1AF9B55k5Cw

 

 

MÔN MỸ THUẬT

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Mỹ thuật 6

https://youtu.be/XvMxKlYLIK8

 

Mỹ thuật 7

https://youtu.be/sEqnow5E0ng

 

Mỹ thuật 8

https://youtu.be/Ce-5bbEwq0s

 

 

MÔN ANH VĂN

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Anh 6

https://youtu.be/aHkxeq6euWI

 

Anh 7

https://youtu.be/ZJ8fe_Z3AdI

 

Anh 8

https://youtu.be/6aWwPALDUVU

 

Anh 9

https://youtu.be/BmiK9kNDGrU

 

 

MÔN HÓA

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Hóa 8

https://youtu.be/iX9I34_aL4o

 

Hóa 9

https://youtu.be/-81mPedd_EE

 

 

MÔN TOÁN

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Toán 6

Đại số: https://youtu.be/ttWHmekj0P0

Hình: https://youtu.be/bHV6GOAKfz0

 

Toán 7

https://youtu.be/zhjw6TNTCOs

 

Toán 8

Đại số: https://youtu.be/H2FOwtXdkkM

Hình: https://youtu.be/rIvSr_Ilf_8

 

Toán 9

Đại số: https://youtu.be/Z0ZgJ_tExAg

Hình: https://youtu.be/ks2Umg5ZxZM

 

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Âm nhạc 6

https://youtu.be/ABDFRZS1Vb4

 

Âm nhạc 7

https://youtu.be/GPliKXl-n0s

 

Âm nhạc 8

https://youtu.be/Qw09oC6XOlk

 

Âm nhạc 9

https://youtu.be/N-PwqwUBSas

 

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Tin học 6

https://youtu.be/6KWZnmOk7Mw

 

Tin học 7

https://youtu.be/GmB7i_qzWMI

 

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Công nghệ 6

https://youtu.be/FF2RJzLfZe8

Công nghệ 7

https://youtu.be/moErMvL23Mc

Công nghệ 8

https://youtu.be/eHOMNtvZUBA

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Đường link ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II

Ghi chú

Địa lí 6

https://youtu.be/fxVk-nLIEIs

 

Địa lí 7

https://youtu.be/r4aS3UKGrHQ

 

Địa lí 8

https://youtu.be/zkrUvcZynT4

 

Địa lí 9

https://youtu.be/1sI3GO1zTa8

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87