"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 10/10/2021, 19:38
Lượt đọc: 47407

Bài học và bài tập tuần 6 năm học 2021-2022 từ ngày 11/10/2021 đến 15/10/2021 khối 6, 7, 8, 9

-       Thực hiện tuần 6 chương trình HK1 năm học 2021 -2022 các em nhớ lấy bài học (theo link) vào thứ 2 hằng tuần tại web trường, fanpage facebook.

-       Chúc các em đạt thành tích tốt.

-       Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail thắc mắc của học sinh trả lời và hướng dẫn cho học sinh.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 11:00 thứ bảy ngày 16/10/2021)

- Tổ trưởng chuyên môn nộp đáp án qua mail trường cho anh Linh (hạn chót 9h00 ngày 15/10/2021).

- Chuẩn bị bài học và bài tập cho tuần tiếp theo.

 Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 thứ sáu ngày 15/10/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia làm bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

- Xem sách giáo khoa năm học 2021-2022 khối 6-7-8-9: Click vào đây.

- Xem nội dung ghi bài các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Xem nội dung đáp án bài tập trực tuyến các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Các em học sinh xem nội dung Tiếng anh 6 tại đây:

👉Bước 1: Truy cập link eduhome.com.vn.

👉Bước 2: Chọn cấp độ (khối lớp).

👉Bước 3: Chọn series SGK cần sử dụng.

👉Bước 4: Lướt tìm mục Tài Nguyên Miễn Phí.

👉Bước 5: Nhấn chọn Xem ngay hoặc Chia sẻ với người khác.

Ứng dụng EDU-HOME đã có mặt trên ba nền tảng WEB, Application (Window PC) và Mobile.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

Đọc mở rộng theo thể loại Non-Bu và Heng-Bu

Kể lại một truyện cổ tích

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1mlHTFNGZsVnUVMw31FSGFWGi15_q-U4r?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/Vzz33zMq4SuFNgQZ7

Văn 7

Bài học

Bánh trôi nước

Quan hệ từ

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Đề văn biểu cảm và cách làm

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1mlHTFNGZsVnUVMw31FSGFWGi15_q-U4r?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/mnKUNnfDGyUHh88N9

Văn 8

Bài học

Bài 6 Trợ từ, Thán từ

Cô bé bán diêm

Miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự.

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1mlHTFNGZsVnUVMw31FSGFWGi15_q-U4r?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/CFHd5n6YM5kKwaneA

Văn 9

Bài học

Lục Vân Tiên gặp nạn

Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga

Thuật Ngữ + Trau Dồi Vốn Từ

Sự phát triển của từ vựng

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1mlHTFNGZsVnUVMw31FSGFWGi15_q-U4r?usp=sharing

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/13hRAJnc4GDC3QVhlTofP4XZ0HuYUsABYmd6R2hdaSEQ/viewform?ts=615fba0d&edit_requested=true

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Ôn tập chương 1 – tiết 1

- Ôn tập chương 1 – tiết 2

- Bài 1 (tiết 2) tam giác đều

- Bài 1 (tiết 3) lục giác đều

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1ar_4LZYLFVJtIrDqcbsJ-t63eQMD2rga?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/YPivYgWXtfWD7XWi6

Toán 7

Bài học

- Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

- Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

- Luyện tập

- Định lí

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1ar_4LZYLFVJtIrDqcbsJ-t63eQMD2rga?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/XbBfZf34g2HcSsZB9

Toán 8

Bài học

- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

- Luyên tập phân tích đa thức thành nhân tử

- Hình chữ nhật

- Luyện tập Hình chữ nhật

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1ar_4LZYLFVJtIrDqcbsJ-t63eQMD2rga?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/hDquV4AaKbKR8zEi8

Toán 9

Bài học

- Luyện tập giải phương trình chứa căn dạng toán cơ bản (tiết 2)

- Ôn tập chương I (tiết 1)

        Chủ đề 1: căn bậc hai – căn bậc ba

        Chủ đề: vận dụng tỉ số lượng giác vào bài toán tính cạnh và góc trong tam giác vuông

        Chủ đề : ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1ar_4LZYLFVJtIrDqcbsJ-t63eQMD2rga?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/t7exCtFeHUfFxhxJ7

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

Unit 2: School (Trang 18)

Unit 2: School (Trang 19)

Ghi bài

Unit 2: School (Trang 18)

Unit 2: School (Trang 19)

Bài tập

https://forms.gle/4f542ff2NfaKh7pEA

Anh 7

Bài học

Unit 3: At Home Language focus (bỏ mục 6,7)

Unit 4: A1,2,3

Ghi bài

Unit 3: At Home Language focus (bỏ mục 6,7)

Unit 4: A1,2,3

Bài tập

https://forms.gle/oEvm2DKdS65ebiRQ6

Anh 8

Bài học

Unit 3: At home (Write)

Unit 3: At home (Language Focus 3,4)

Ghi bài

Unit 3: At home (Write)

Unit 3: At home (Language Focus 3,4)

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1JmNmSyzqdsx6pza6Kdy1-UuMHgKzX94ldK9A3ys8FPM/edit?usp=sharing

Anh 9

Bài học

Unit 3: A trip to the countryside (Listen and Read)

Unit 3: A trip to the countryside – Read

Ghi bài

Unit 3: A trip to the countryside (Listen and Read)

Unit 3: A trip to the countryside – Read

Bài tập

https://forms.gle/4Xj7Vy4TebTduTNs6

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Vật lí 7

Bài học

- Bài: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

Ghi bài

- Bài: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

Bài tập

https://forms.gle/sKhKPzghc2cRwyRs8

Vật lí 8

Bài học

- Bài: Sự Cân Bằng Lực - Quán Tính

Ghi bài

- Bài: Sự Cân Bằng Lực - Quán Tính

Bài tập

https://forms.gle/NykU5YXndmLHv5nJA  

Vật lí 9

Bài học

- Chủ Đề 6: Biến Trở

Ghi bài

- Chủ Đề 6: Biến Trở

Bài tập

https://forms.gle/zy382yeE4BwezNMV9

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung

Tên bài

Hóa 8

Bài học

- Bài: HÓA TRỊ

- Luyện tập

Ghi bài

- Bài: HÓA TRỊ

Bài tập

https://forms.gle/YcY83M2ot9JQbG3B8

Hóa 9

Bài học

- Chủ đề: MUỐI

Ghi bài

- Chủ đề: MUỐI

Bài tập

https://forms.gle/bzDpHxKuDafxKPd79

 

MÔN SINH

Khối

Nội dung

Tên bài

Sinh 7

Bài học

Chủ đề. Ngành Giun dẹp

- Tiết 1. Sán là gan

- Tiết 2. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Ghi bài

Chủ đề. Ngành Giun dẹp

- Tiết 1. Sán là gan

- Tiết 2. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Bài tập

https://forms.gle/kPcBD8DXfS4qydhs9

Sinh 8

Bài học

Chủ đề. Vận động

- Tiết 5. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

- Tiết 6. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Ghi bài

Chủ đề. Vận động

- Tiết 5. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

- Tiết 6. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Bài tập

https://forms.gle/PWdpzSjvBoCQXzQm8

Sinh 9

Bài học

Chủ đề. Phân bào

Bài 11.  Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Ghi bài

Chủ đề. Phân bào

Bài 11.  Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Bài tập

https://forms.gle/LpK1tDn4aimqkjM66

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

Chủ đề 3 - OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

Ghi bài

Chủ đề 3 - OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

Bài tập

https://forms.gle/U8YQnJswC1eJPFxRA

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử 7

Bài học

Bài 9: Nước Đại Cổ Việt thời Đinh – Tiền Lê (tiết 2)

Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Ghi bài

Bài 9: Nước Đại Cổ Việt thời Đinh – Tiền Lê (tiết 2)

Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài tập

Https://forms.gle/q12rwuvkoet9xdcx9

Lịch sử 8

Bài học

Chủ đề: Các nước Âu – Mĩ Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (tiết 1+2)

Ghi bài

Chủ đề: Các nước Âu – Mĩ Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (tiết 1+2)

Bài tập

https://forms.gle/6hJzvJxDUUGZX7wm7

Lịch sử 9

Bài học

Chủ đề: Các ước châu Á (tiết 3)

Ghi bài

Chủ đề: Các ước châu Á (tiết 3)

Bài tập

https://forms.gle/mmDPsUsdA6aNH8bC9

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Địa lí 7

Bài học

Chủ đề 3: Đới ôn hòa - II. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Ghi bài

Chủ đề 3: Đới ôn hòa - II. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài tập

https://forms.gle/VBtxG53MzEoMUMdQ9

Địa lí 8

Bài học

Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn châu Á  

Ghi bài

Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn châu Á  

Bài tập

https://forms.gle/sAaC6krc7neDG6KQA

Địa lí 9

Bài học

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Ghi bài

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Bài tập

https://forms.gle/ucCq7SWGX4zdr7Ce7

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Lịch sử

Bài học

Chủ đề 1: THỜI KÌ NGUYÊN THỦY (TIẾT 4+5)

II. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

III. SỰ BIẾN CHUYỂN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP

Ghi bài

Chủ đề 1: THỜI KÌ NGUYÊN THỦY (TIẾT 4+5)

II. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

III. SỰ BIẾN CHUYỂN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP

Bài tập

https://forms.gle/fuykTG5y1FcTUS4m6

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Địa lí

Bài học

Bài 6 - Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất-Phần I.1,II.2

Ghi bài

Bài 6 - Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất-Phần I.1,II.2

Bài tập

https://forms.gle/ecF4brq3hRVooH9h9

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 2/ 3 tiết)

Ghi bài

Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 2/ 3 tiết)

Bài tập

 Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 2/ 3 tiết)

GDCD 7

Bài học

Bài 5: Yêu thương con người (Tiết 1/2 tiết)

Ghi bài

Bài 5: Yêu thương con người (Tiết 1/2 tiết)

Bài tập

 Bài 5: Yêu thương con người (Tiết 1/2 tiết)

GDCD 8

Bài học

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Ghi bài

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài tập

 Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

GDCD 9

Bài học

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới + Bài 6: Hợp tác cùng phát triển (Tiết 3/ 3 tiết)

Ghi bài

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới + Bài 6: Hợp tác cùng phát triển (Tiết 3/ 3 tiết)

Bài tập

 Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới + Bài 6: Hợp tác cùng phát triển (Tiết 3/ 3 tiết)

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Bảo quản và chế biến thực phẩm (Tiết 2)

Ghi bài

Bảo quản và chế biến thực phẩm (Tiết 2)

Bài tập

 Bảo quản và chế biến thực phẩm (Tiết 2)

Công nghệ 7

Bài học

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Ghi bài

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Bài tập

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Công nghệ 8

Bài học

Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Ghi bài

Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Bài tập

 Bài 9: Bản vẽ chi tiết

Công nghệ 9

Bài học

Bài 4 Tiết 2: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện

Ghi bài

Bài 4 Tiết 2: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài tập

 Bài 4 Tiết 2: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

 Tham khảo Chủ đề 1: Biểu cảm màu sắc

Ghi bài

Mĩ thuật 6 – Dặn dò tuần 6

Bài tập

Gửi hình (theo nội dung dặn dò tuần 6) qua link nộp bài. https://forms.gle/28jAbTDE6Dtacw4HA

Mĩ thuật 7

Bài học

 Tham khảo Chủ đề 1: Trang trí ứng dụng

Ghi bài

Mĩ thuật 7 – Dặn dò tuần 6

Bài tập

Thực hành theo nội dung dặn dò tuần 6.

Mĩ thuật 8

Bài học

Chủ đề 2: Hội Họa phương Tây TK19-20– Bài: Trường phái hội họa Ấn Tượng

Ghi bài

Sơ đồ tư duy nội dung Trường phái hội họa Ấn Tượng.  HS gửi bài thực hành đánh giá kiểm tra thường xuyên chủ đề 1.

Bài tập

Thực hành Trang trí mặt nạ, quạt giấy hoặc tranh Lễ hội Trung Thu. Nộp bài theo đường link sau: https://forms.gle/ubFikJsVn7UrfLvW9

Mĩ thuật 9

Bài học

Chủ đề 2: Cuộc sống quanh em– Bài: Tập vẽ dáng người

Ghi bài

Sơ đồ tư duy nội dung  Tập Vẽ Dáng Người

 

Bài tập

Thực hành vẽ Sơ đồ tư duy nội dung  Tập Vẽ Dáng Người

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Ôn hát: Tiếng chuông và ngọn cờ - Ôn bài đọc nhạc số 2 - Nghe nhạc bài Tiến về Hà Nội

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 6

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm (KTTX)

Âm nhạc 7

Bài học

Sơ lược một số nhạc cụ phương tây

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 6

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm (KTTX)

Âm nhạc 8

Bài học

- Ôn hát: Tuổi hồng - Ôn TĐN số 3 - Nghe nhạc bài hát Bóng cây Kơ-Nia

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 6

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm (KTTX)

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn. Bài tập phát triển sức nhanh.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Giới thiệu tư thế xuất phát cao trong chạy cự li ngắn

Bài tập thể lực

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Bài thể dục liên kết 35 nhịp. Bài tập phát triển sức mạnh chân. KTTX Bài TDLK.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Bài thể dục liên kết 32 nhịp (KTTX). Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Nội dung

Tên bài

Tin học 6

Bài học

Bài 1: Khái niệm và lợi ích mạng máy tính

Ghi bài

Bài 1: Khái niệm và lợi ích mạng máy tính

Bài tập

Bài 1: Khái niệm và lợi ích mạng máy tính

Tin học 7

Bài học

Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Ghi bài

Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Bài tập

Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Tin học 8

Bài học

Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

Ghi bài

Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

Bài tập

Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164