"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 26/9/2021, 17:27
Lượt đọc: 44166

Bài học và bài tập tuần 4 năm học 2021-2022 từ ngày 27/09/2021 đến 01/10/2021 khối 6, 7, 8, 9

-       Thực hiện tuần 4 chương trình HK1 năm học 2021 -2022 các em nhớ lấy bài học (theo link) vào thứ 2 hằng tuần tại web trường, fanpage facebook.

-       Chúc các em đạt thành tích tốt.

-       Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail thắc mắc của học sinh trả lời và hướng dẫn cho học sinh.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 11:00 thứ bảy ngày 02/10/2021)

- Tổ trưởng chuyên môn nộp đáp án qua mail trường cho anh Linh (hạn chót 9h00 ngày 01/10/2021).

- Chuẩn bị bài học và bài tập cho tuần tiếp theo.

 Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 thứ sáu ngày 01/10/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia làm bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

- Xem sách giáo khoa năm học 2021-2022 khối 6-7-8-9: Click vào đây.

- Xem nội dung ghi bài các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Xem nội dung đáp án bài tập trực tuyến các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Các em học sinh xem nội dung Tiếng anh 6 tại đây:

👉Bước 1: Truy cập link eduhome.com.vn.

👉Bước 2: Chọn cấp độ (khối lớp).

👉Bước 3: Chọn series SGK cần sử dụng.

👉Bước 4: Lướt tìm mục Tài Nguyên Miễn Phí.

👉Bước 5: Nhấn chọn Xem ngay hoặc Chia sẻ với người khác.

Ứng dụng EDU-HOME đã có mặt trên ba nền tảng WEB, Application (Window PC) và Mobile.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

- Ôn tập bài 1

- Sọ Dừa

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1Ggt-vv_0RHO7fye373N3SrEY9ney5Ma9?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/8AwnGUS581zQ3zni9

Văn 7

Bài học

- Câu hát than thân, châm biếm

- Đại từ

- Tạo lập văn bản

- Sông núi nước Nam

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1Ggt-vv_0RHO7fye373N3SrEY9ney5Ma9?usp=sharing

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1fskHiwbSBKVh9at5_bKVLYtEo7J7wioehJSC03ah82w/edit?usp=sharing

Văn 8

Bài học

- Lão Hạc

- Từ tượng thanh, từ tượng hình

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1Ggt-vv_0RHO7fye373N3SrEY9ney5Ma9?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/vydp5kBvEecV6KPcA

Văn 9

Bài học

- Văn bản: Hoàng Lê Nhất thống chí – Phần 1

- Văn bản: Hoàng Lê Nhất thống chí – Phần 2

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1Ggt-vv_0RHO7fye373N3SrEY9ney5Ma9?usp=sharing

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0-ks5Se8vF067UEuxCkdIniKSrXMKTwHPHtzffPN-pitikA/viewform

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Ước chung. Ước chung lớn nhất

- Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (tiết 1)

- Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (tiết 2)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JFejqc6xhOcWw_b5uso9YY_y4dYiNxLP?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/9UWg4wcsaj1iHs2R6

Toán 7

Bài học

- Cộng, trừ số hữu tỉ

- Luyện tập cộng, trừ số hữu tỉ

- Luyện tập hai đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng song song

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JFejqc6xhOcWw_b5uso9YY_y4dYiNxLP?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/BfMqYGEfVyJTdXer9

Toán 8

Bài học

- Tổng – hiệu của hai lập phương + Luyện tập (t1 + t2)

- Luyện tập đường trung bình của tam giác – của hình thang

- Đối xứng trục – đối xứng tâm

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JFejqc6xhOcWw_b5uso9YY_y4dYiNxLP?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/Pw5Bv5vXzET8TVtQ7

Toán 9

Bài học

- Luyện tập đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

- §5. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

- Tỉ số lượng giác của góc nhọn (tiếp theo) và luyện tập

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JFejqc6xhOcWw_b5uso9YY_y4dYiNxLP?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/iux63JzQ9C1Lzftw9

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

Unit 2: School – P.14

Unit 2: School – P.15

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/10iUOSh9QuaEpnp24ZTOeh9f5SW44tSSn?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/f596Ldmi7YcuQ3AU6

Anh 7

Bài học

Unit 3: Home – A1

Unit 3: Home – A2

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/10iUOSh9QuaEpnp24ZTOeh9f5SW44tSSn?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/PpG3QHaNoBcCwCPHA

Anh 8

Bài học

Unit 2: Making Arrangement - Language Focus

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/10iUOSh9QuaEpnp24ZTOeh9f5SW44tSSn?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/oDP6dFyyzL9wuHA38

Anh 9

Bài học

Unit 2: Clothing – Read

Unit 2: Clothing – Listen

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/10iUOSh9QuaEpnp24ZTOeh9f5SW44tSSn?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/ZoA7MP4NFqYQxn6V8

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Vật lí 7

Bài học

Định luật phản xạ ánh sáng.

Ghi bài

Định luật phản xạ ánh sáng.

Bài tập

https://forms.gle/HRhoTAgQyP8uN4Ck6 

Vật lí 8

Bài học

Biểu diễn lực

Ghi bài

Biểu diễn lực

Bài tập

https://forms.gle/fchcGzjDTM7WATTF9

Vật lí 9

Bài học

Bài 7, 8, 9 - Chủ đề sự phụ thuôc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.

Ghi bài

Bài 7, 8, 9 - Chủ đề sự phụ thuôc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn.

Bài tập

https://forms.gle/sJyzxB46rBnnccxQ8

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung

Tên bài

Hóa 8

Bài học

Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt).

Luyện tập

Ghi bài

 

Bài tập

https://forms.gle/ZwXBmSHTfe7LttoJ9

Hóa 9

Bài học

Luyện tập Oxit và Axit

Chủ đề BAZƠ

Ghi bài

Luyện tập Oxit và Axit

Chủ đề BAZƠ

Bài tập

https://forms.gle/f4WezDF7q8e3vGocA

 

MÔN SINH

Khối

Nội dung

Tên bài

Sinh 7

Bài học

Chủ đề. Ngành động vật nguyên sinh: - Tiết 5. Đặc điểm chung và vai trò của ĐVNS

Chủ đề. Ngành ruột khoang: - Tiết 1. Thủy tức

Ghi bài

Chủ đề. Ngành động vật nguyên sinh: - Tiết 5. Đặc điểm chung và vai trò của ĐVNS

Chủ đề. Ngành ruột khoang: - Tiết 1. Thủy tức

Bài tập

https://forms.gle/deHsbjLQ8Y3MpKgK8

Sinh 8

Bài học

Chủ đề. Vận động: - Tiết 1. Bộ xương

Chủ đề. Vận động: - Tiết 2. Cấu tạo và tính chất của xương

Ghi bài

Chủ đề. Vận động: - Tiết 1. Bộ xương

Chủ đề. Vận động: - Tiết 2. Cấu tạo và tính chất của xương

Bài tập

https://forms.gle/VTU95g19VTdYxNveA

Sinh 9

Bài học

Bài 7. Hướng dẫn làm bài tập di truyền (tiết 2)

Bài 8. Nhiễm sắc thể

Ghi bài

Bài 7. Hướng dẫn làm bài tập di truyền (tiết 2)

Bài 8. Nhiễm sắc thể

Bài tập

https://forms.gle/DBRMyKFk3JGUBx2RA

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

Chủ đề 1: Bài 7 - Thang nhiệt độ CELSIUS - Đo nhiệt độ

Ghi bài

Chủ đề 1: Bài 7 - Thang nhiệt độ CELSIUS - Đo nhiệt độ

Bài tập

https://forms.gle/x5N3sEK4htXvbCmo7

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử 7

Bài học

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Ghi bài

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài tập

https://forms.gle/5Kfjigzo27sBGPPf8

Lịch sử 8

Bài học

Chủ đề: Phong trào công nhân cuối TK XVIII - đầu TK XX (tiết 1)

Chủ đề: Phong trào công nhân cuối TK XVIII - đầu TK XX (tiết 2)

Ghi bài

Chủ đề: Phong trào công nhân cuối TK XVIII - đầu TK XX (tiết 1)

Chủ đề: Phong trào công nhân cuối TK XVIII - đầu TK XX (tiết 2)

Bài tập

https://forms.gle/XAjJn5tQzVe78wCF7

Lịch sử 9

Bài học

Chủ đề: Các nước Châu Á (tiết 1)

Ghi bài

Chủ đề: Các nước Châu Á (tiết 1)

Bài tập

https://forms.gle/5pj5cBfsfakyobts5

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Địa lí 7

Bài học

- Chủ đề 2: Đới nóng (tiết 3): IV. Môi trường nhiệt đới gió mùa

- Chủ đề 2: Đới nóng (tiết 4): V. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên và môi trường đới nóng.

Ghi bài

- Chủ đề 2: Đới nóng (tiết 3): IV. Môi trường nhiệt đới gió mùa

- Chủ đề 2: Đới nóng (tiết 4): V. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên và môi trường đới nóng.

Bài tập

- Chủ đề 2: Đới nóng (tiết 3): IV. Môi trường nhiệt đới gió mùa

- Chủ đề 2: Đới nóng (tiết 4): V. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên và môi trường đới nóng.

Địa lí 8

Bài học

Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á.

Ghi bài

Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á.

Bài tập

https://forms.gle/wTLEdQ3ahySACN8DA

Địa lí 9

Bài học

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Ghi bài

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài tập

Bài tập bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài tập bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Lịch sử

Bài học

Chủ đề: Thời kì nguyên thủy (tiết 1)

Ghi bài

Chủ đề: Thời kì nguyên thủy (tiết 1)

Bài tập

https://forms.gle/VpAYmcud5cLp9AGL8

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Địa lí

Bài học

Chủ đề 2: Trái Đất – Hành tinh của Hệ Mặt Trời (tiết 1):I. Hình dạng. Kích thước của Trái Đất

Ghi bài

Chủ đề 2: Trái Đất – Hành tinh của Hệ Mặt Trời (tiết 1):I. Hình dạng. Kích thước của Trái Đất

Bài tập

https://forms.gle/skWgfkePwtMvbAEV9

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 1/ 3 tiết)

Ghi bài

Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 1/ 3 tiết)

Bài tập

Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 1/ 3 tiết)

GDCD 7

Bài học

Bài 11: Tự tin

Ghi bài

Bài 11: Tự tin

Bài tập

Bài 11: Tự tin

GDCD 8

Bài học

Bài 3: Tôn trọng người khác

Ghi bài

Bài 3: Tôn trọng người khác

Bài tập

Bài 3: Tôn trọng người khác

GDCD 9

Bài học

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - Bài 6: Hợp tác cùng phát triển (Tiết 2/ 3 tiết)

Ghi bài

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - Bài 6: Hợp tác cùng phát triển (Tiết 2/ 3 tiết)

Bài tập

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
(Tiết 2/ 3 tiết)

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Bảo quản và chế biến thực phẩm (Tiết 1)

Ghi bài

Bảo quản và chế biến thực phẩm (Tiết 1)

Bài tập

Bảo quản và chế biến thực phẩm (Tiết 1)

Công nghệ 7

Bài học

Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo đất trồng

Ghi bài

Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo đất trồng

Bài tập

Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo đất trồng

Công nghệ 8

Bài học

Bài 7: Thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay - Bài 8: Hình cắt

Ghi bài

Bài 7: Thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay - Bài 8: Hình cắt

Bài tập

Bài 7+8: Thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay - Hình cắt

Công nghệ 9

Bài học

Bài 4: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện

Ghi bài

Bài 4: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài tập

Bài 4: Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Chủ đề 1: Biểu cảm màu sắc – Bài: Tranh in hoa lá

Ghi bài

Nội dung: chuẩn bị gửi bài thực hành đánh giá kiểm tra thường xuyên

Bài tập

Thực hành in hoa lá trên giấy

Mĩ thuật 7

Bài học

Chủ đề 1: Trí ứng dụng – Bài: tranh tĩnh vật

Ghi bài

Theo sơ đồ tư duy nội dung Tranh tĩnh vật và  nội dung: chuẩn bị gửi bài thực hành đánh giá kiểm tra thường xuyên.

Bài tập

Thực hành vẽ: Vẽ tranh tĩnh vật (2 đồ vật tùy chọn)

Mĩ thuật 8

Bài học

Chủ đề 1: Tết trung thu – Bài: Trang trí mặt nạ

Ghi bài

Sơ đồ tư duy nội dung  Trang trí mặt nạ

HS chuẩn bị gửi bài thực hành đánh giá kiểm tra thường xuyên.

Bài tập

Thực hành Trang trí mặt nạ (chưa nộp tuần này)

Mĩ thuật 9

Bài học

Chủ đề 1: Vẽ đồ vật – Bài: Sử Dụng Sản Phẩm Đã Học Để Trang Trí Túi Xách

Ghi bài

Sơ đồ tư duy nội dung Bài: Sử Dụng Sản Phẩm Đã Học Để Trang Trí Túi Xách

Bài tập

Thực hành: Trang trí túi xách (chưa nộp tuần này)

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Học hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái La tinh

- Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 2. Kèn phím: Bài thực hành số 1

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JQ3ljfRq61IiejnCVVmy0EXOt3eFdHjs?usp=sharing

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm https://forms.gle/945KX3PBjn1WgEsQ8

Âm nhạc 7

Bài học

Học hát: Lí cây đa

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JQ3ljfRq61IiejnCVVmy0EXOt3eFdHjs?usp=sharing

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm https://forms.gle/GLwsRfV1CgpiSwx79

Âm nhạc 8

Bài học

- Học hát: Tuổi hồng

- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh

- TĐN số 3

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1JQ3ljfRq61IiejnCVVmy0EXOt3eFdHjs?usp=sharing

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm https://forms.gle/HdBUdSnQxjJ2p8FA8

 

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Bài thể dục liên hoàn ôn 20 nhịp. Bài tập phát triển sức mạnh chân.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Bài thể dục phát triển chung ôn 9 động tác.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Bài thể dục liên kết nhịp 18 – 25. Bài tập phát triển sức bền, sức nhanh.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Bài thể dục liên kết ôn 32 nhịp. Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Nội dung

Tên bài

Tin học 6

Bài học

Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Ghi bài

Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Bài tập

Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Tin học 7

Bài học

Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

Ghi bài

Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

Bài tập

Kiểm tra thường xuyên lần 1

Tin học 8

Bài học

Bài thực hành 1, 2

Ghi bài

Bài thực hành 1, 2

Bài tập

Kiểm tra thường xuyên lần 1

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

164