"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 16/1/2022, 21:50
Lượt đọc: 5927

Bài học và bài tập tuần 20 năm học 2021-2022 từ ngày 17/01/2022 đến 22/01/2022 khối 6

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

Bài 16: Điểm tựa tinh thần (Ôn tập)

Ghi bài

Bài 16: Điểm tựa tinh thần (Ôn tập)

Bài tập

https://forms.gle/1EMGPZaHfzyFFuVL9

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Chương 5: Phân số

  + Bài 3: So sánh phân số (tiết 1)

  + Bài 3: So sánh phân số (tiết 2)

- Chương 7: Hình học trực quan

  + Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên (tiết 1 + 2)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1YefR8uxVV46FiXh3oBBWJy4eDNd3Ypfc?usp=sharing

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn6HJiYU2zk_E4IzrUCdiNqZeMED_FRy46qKVCnXnnbpwFCA/viewform

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

- Unit 7 - Movies Lesson 2.1 - Page 57

- Unit 7 - Movies Lesson 2.2 - Page 58

- Unit 7 - Movies Lesson 2.3 - Page 59

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1inM7h1HN0ZeoT5EwA1pOx8IlSV7hpjhG?usp=sharing

 

- UNIT1: HOME- Lesson1 - Page2

- Unit 1: HOME-Lesson 1- Listening-Page 3

- Unit 1-Lesson 2-P.4

- Unit 1-Lesson2-P.5

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

- Tiết 1 và 2. Vai trò của thực vật trong đời sống

- Tiết 3. Thực hành phân chia nhóm thực vật

- Tiết 4. Luyện tập

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1aOyZW_7z1WlV9kSpSxifuG2K9lakXPU4?usp=sharing

Bài tập

Đa dạng của thực vật

Đáp án tuần 19

https://drive.google.com/drive/folders/1aM2GDwgbuQViutzfvP78kdbH7IexIyLx?usp=sharing

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Phần

Lịch sử

Bài học

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc (Tiết 1)

Ghi bài

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc (Tiết 1)

Bài tập

https://forms.gle/T6W4RUffQiqMb7ah7

Phần

Địa lí

Bài học

Bài 11: Thực hành Chủ đề Cấu tạo Trái đất. Vỏ Trái đất.

Ghi bài

 

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 7 Ứng Phó Với Tình Huống Nguy Hiểm - Tiết 2

Nội dung ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1F1YXK5YgKZWcmpGb5GbkvkvExgYI_5hG?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/SLKvJKPGM8W5L6ze7

Đáp án tuần 19

https://drive.google.com/drive/folders/1tMKHuj6heXBhe1bmfNq7uoA_D8iGXOMV?usp=sharing

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Bài 7: Trang phục

Nội dung ghi bài

https://drive.google.com/file/d/1oDTS6fDrh9WDvdqbU2BfePS8MiCzKhWb/view?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/MtuPw1Ue9ABG7Jyc7

Đáp án tuần 19

https://drive.google.com/drive/folders/1TGb3mPHxG0soC9m27UX8h5b2Z0H3p5R3?usp=sharing

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Các động tác bổ trợ môn ném bóng tiếp theo. Bài tập phát triển thân trên.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Ôn bài hát: Hò ba lí

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

Nội dung ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/138ND3D2vjbJub29NDQiXM-CeCRQHnhqh?usp=sharing

Bài tập

Thực hành theo hướng dẫn trong video

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Tìm Hiểu Nghệ Thuật Kiến Trúc Cổ Đại Thế Giới

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164