Thứ hai, 13/9/2021, 0:2
Lượt đọc: 49962

Bài học và bài tập tuần 2 năm học 2021-2022 từ ngày 13/09/2021 đến 17/09/2021 khối 6, 7, 8, 9

NỘI DUNG BÀI HỌC, BÀI TẬP

Từ ngày 13/09/2021 đến 17/09/2021

-       Thực hiện tuần 2 chương trình HK1 năm học 2021 -2022 các em nhớ lấy bài học (theo link) vào thứ 2 hằng tuần tại web trường, fanpage facebook.

-       Chúc các em đạt thành tích tốt.

-       Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail thắc mắc của học sinh trả lời và hướng dẫn cho học sinh.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 11:00 thứ bảy ngày 18/9/2021)

- Tổ trưởng chuyên môn nộp đáp án qua mail trường cho anh Linh (hạn chót 9h00 ngày 17/9/2021).

- Chuẩn bị bài học và bài tập cho tuần tiếp theo.

 Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 thứ sáu ngày 17/09/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia làm bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

- Xem sách giáo khoa năm học 2021-2022 khối 6-7-8-9: Click vào đây.

- Xem nội dung ghi bài các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Xem nội dung đáp án bài tập trực tuyến các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Các em học sinh xem nội dung Tiếng anh 6 tại đây:

👉Bước 1: Truy cập link eduhome.com.vn.

👉Bước 2: Chọn cấp độ (khối lớp).

👉Bước 3: Chọn series SGK cần sử dụng.

👉Bước 4: Lướt tìm mục Tài Nguyên Miễn Phí.

👉Bước 5: Nhấn chọn Xem ngay hoặc Chia sẻ với người khác.

Ứng dụng EDU-HOME đã có mặt trên ba nền tảng WEB, Application (Window PC) và Mobile.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

- Sự tích Hồm Gươm

- Hội thổi cơm thi ở Đòng Văn

- Thực hành tiếng Việt

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1qMe-LY5_ScYPszY1aNug-1FI0-mnoxO3?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/r1jzaPD4oXMbHekY8

Văn 7

Bài học

- Cuộc chia tay của những con búp bê

- Bố cục trong văn bản

- Mạch lạc trong văn bản

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1qMe-LY5_ScYPszY1aNug-1FI0-mnoxO3?usp=sharing

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1eSyDX1qnkyY4XUU-EOwtgcxPU4A-gLMCSj9cX7i5bvY/viewform?edit_requested=true

Văn 8

Bài học

- Trong lòng mẹ

- Trường từ vựng

- Bố cục của văn bản

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1qMe-LY5_ScYPszY1aNug-1FI0-mnoxO3?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/kNugavHPqpSZAHfv5

Văn 9

Bài học

- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

- Tuyên bố thế giới về sự sống còn…..

- Một số biện pháp NT trong văn bản TM

- Yếu tố miêu tả trong văn bản TM

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1qMe-LY5_ScYPszY1aNug-1FI0-mnoxO3?usp=sharing

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1RauFL4wyKOE5udYQHf8Zrgd7D5s9DviB6tt_Gw2TlfI/edit?ts=6139ba68

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Bài 4: Lũy Thừa với số mũ tự nhiên

- Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

- Bài 6: Phép chia hết, chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng (tiết 1)

- Bài 6: Phép chia hết, chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng (tiết 2)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1da3oV2amTtHTb9rMlXjYl-3bHIbrKeiS?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/q5Vivo8NhnnX2xCD7

Toán 7

Bài học

ĐS – Tiết 3: Làm tròn số

ĐS – Tiết 4: Luyện tập làm tròn số

HH – Tiết 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

HH – Tiết 4: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (tiếp)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1da3oV2amTtHTb9rMlXjYl-3bHIbrKeiS?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/pdyaCUkiE2ho3tit7

Toán 8

Bài học

- Bài 3: Các Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiết 1)

- Bài 4: Các Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (tiết 2)

- Bài 3: Hình Thang Cân

- Bài 4: Luyện Tập Hình Thang Cân

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1da3oV2amTtHTb9rMlXjYl-3bHIbrKeiS?usp=sharing

Bài tập

https://tinyurl.com/4fazn9bj

Toán 9

Bài học

§3. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Luyện tập §3. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Luyện tập Một số hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tiết 1+2)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1da3oV2amTtHTb9rMlXjYl-3bHIbrKeiS?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/SLCQxqzat5h9yeLo7

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

Unit 1: Home (Page 9)

Unit 1: Home (Page 10)

Unit 1: Home (Page 11)

Ghi bài

Unit 1: Home (Page 9)

Unit 1: Home (Page 10)

Unit 1: Home (Page 11)

Bài tập

https://forms.gle/yF1gmtJ6cdWFHDNB6

Anh 7

Bài học

- Unit 1: Back To School (Part B – 4,5,6)

- Unit 2: Personal Information (Part A-1,2,3

- Unit 2: A4,5

Ghi bài

- Unit 1: Back To School (Part B – 4,5,6)

- Unit 2: Personal Information (Part A-1,2,3

- Unit 2: A4,5

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/10Q-gKEeAEKgHl9pC8hbe6DVR6n0SflOJkMNP75Dsub0/edit?usp=sharing

Anh 8

Bài học

- Unit 1: My Friends - Write

- Unit 1: My Friends - Language Focus

- Unit 2: Making Arrangements - Listen and Read

Ghi bài

- Unit 1: My Friends - Write

- Unit 1: My Friends - Language Focus

- Unit 2: Making Arrangements - Listen and Read

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1AUwME5Nmogi4xcpwmPeI2aK4zei3al8QnQjuq3kdNJY/edit?usp=sharing

Anh 9

Bài học

- Unit 1: A visit from a pen pal. (Read)

- Unit 1: A visit from a pen pal (Write)

Ghi bài

- Unit 1: A visit from a pen pal. (Read)

- Unit 1: A visit from a pen pal (Write)

Bài tập

https://forms.gle/GJdiXLRqsgVnsmDf9

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Vật lí 7

Bài học

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – P1

Bài 2: Sự truyền ánh sáng – P2

Ghi bài

Bài 2: Sự truyền ánh sáng

Bài tập

https://forms.gle/v4qrQA6KQPeYioD38

Vật lí 8

Bài học

- Bài 2: Vận tốc

Ghi bài

- Bài 2: Vận tốc

Bài tập

https://forms.gle/bqvYUZWA2goxwKjr8

Vật lí 9

Bài học

- Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Ghi bài

- Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài tập

https://forms.gle/jwxynwbmLzKUPX8K9

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung

Tên bài

Hóa 8

Bài học

- Bài 4 Nguyên tử

- Bài 5: Nguyên tố hóa học

Ghi bài

- Bài 4 Nguyên tử

- Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài tập

https://forms.gle/g45UdAs3FXMvbCW87

Hóa 9

Bài học

- Chủ đề: oxit (tt)

Ghi bài

- Chủ đề: oxit (tt)

Bài tập

https://forms.gle/V8dx8396H4bk5BYy7

 

MÔN SINH

Khối

Nội dung

Tên bài

Sinh 7

Bài học

- Chủ đề:  Động vật nguyên sinh – Tiết 1. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

- Chủ đề. Động vật nguyên sinh – Tiết 2. Trùng roi

Ghi bài

- Chủ đề:  Động vật nguyên sinh – Tiết 1. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

- Chủ đề. Động vật nguyên sinh – Tiết 2. Trùng roi

Bài tập

https://forms.gle/UNddvomMTrHE77xG6

Sinh 8

Bài học

Bài 3. Tế bào

Bài 4. Mô

Ghi bài

Bài 3. Tế bào

Bài 4. Mô

Bài tập

https://forms.gle/Zqk3qWofZiJXYXD36

Sinh 9

Bài học

Chủ đề: Lai một cặp tính trạng - Tiết 2. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (tiết 1)

Ghi bài

Chủ đề: Lai một cặp tính trạng - Tiết 2. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (tiết 1)

Bài tập

https://forms.gle/ZLnUnz6cdoXZ1FZj9

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

- Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

- Bài 4: Đo chiều dài

Ghi bài

- Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

- Bài 4: Đo chiều dài

Bài tập

Bài 3:  https://forms.gle/tH2dqN8jvQnAyj9F8

Bài 4: https://forms.gle/Vske9oxY14DVdGBY8

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử 7

Bài học

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến (tiết 1)

Ghi bài

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến (tiết 1)

Bài tập

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến (tiết 1)

Lịch sử 8

Bài học

Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ XVIII (tiết 1)

Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ XVIII (tiết 2)

Ghi bài

Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ XVIII (2 tiết)

Bài tập

Tiết 1: https://forms.gle/UUEwJu5YoyMyzG137

Tiết 2:  https://forms.gle/Jje3mGWDmU9z1DMD8

Lịch sử 9

Bài học

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX.

Ghi bài

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX.

Bài tập

https://forms.gle/tT1Di6aCrTLQq2nF7

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Địa lí 7

Bài học

III. Quần cư. Đô thị hóa

IV. Thực hành

Ghi bài

III. Quần cư. Đô thị hóa

IV. Thực hành

Bài tập

III. Quần cư. Đô thị hóa https://forms.gle/qSDqa4qXWMAbqF4i8

IV. Thực hành https://forms.gle/93fa2APsioeh7gjm9

Địa lí 8

Bài học

Bài 2: Khí hậu châu Á.

Ghi bài

Bài 2: Khí hậu châu Á.

Bài tập

https://forms.gle/fM7bTRTJbXcQUQYR6

Địa lí 9

Bài học

Bài 3-Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 4 -Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Ghi bài

Bài 3-Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 4 -Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bài tập

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư https://forms.gle/CEK8qM6JQid5213V7

Bài 4: Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống https://forms.gle/pZPL17Yb9VwJp7aN7

Tập bản đồ

Tập bản đồ Địa lí 9

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Địa lí

Bài học

- Chủ đề Bản đồ (kinh vĩ tuyến)

- Chủ đề Bản đồ (kí hiệu bản đồ)

Ghi bài

Chủ đề: Bản đồ

Bài tập

- Chủ đề Bản đồ (kinh vĩ tuyến) https://forms.gle/pJZuvyBiFAi8KeBc9

- Chủ đề Bản đồ (kí hiệu bản đồ) https://forms.gle/MAoCjrBdBCeabTKV9

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Lịch sử

Bài học

Chương I Tại sao cần học lịch sử - bài 1 Lịch sử là gì (tt)

Ghi bài

Chương I Tại sao cần học lịch sử - bài 1 Lịch sử là gì (tt)

Bài tập

https://forms.gle/eBkRssC5BpQdKPT88

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (T2)

Ghi bài

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (T2)

Bài tập

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (T2) https://forms.gle/XkDjsKQD6vnBBkvSA

GDCD 7

Bài học

Bài 2: Trung thực

Ghi bài

Bài 2: Trung thực

Bài tập

Bài 2: Trung thực https://forms.gle/4X8wwTEWBpjzHwrf7

GDCD 8

Bài học

Bài 2: Liêm khiết

Ghi bài

Bài 2: Liêm khiết

Bài tập

Bài 2: Liêm khiết https://forms.gle/fVxjrWxJuAXNgD6t9

GDCD 9

Bài học

Bài 1: Chí công vô tư

Ghi bài

Bài 1: Chí công vô tư

Bài tập

Bài 1: Chí công vô tư https://forms.gle/NskF2MY9jPaQgH67A

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Tiết 2: Thực phẩm và dinh dưỡng

Ghi bài

Tiết 2: Thực phẩm và dinh dưỡng

Bài tập

Tiết 2: Thực phẩm và dinh dưỡng https://forms.gle/q6LRGnnDkYsms1ku8

Công nghệ 7

Bài học

CĐ1: Bài 2: Khái niệm về đất trồng-Thành phần của đất trồng

Ghi bài

CĐ1: Bài 2: Khái niệm về đất trồng-Thành phần của đất trồng

Bài tập

CĐ1: Bài 2: Khái niệm về đất trồng-Thành phần của đất trồng https://forms.gle/jBC4YhNdVbQGAjGM6

Công nghệ 8

Bài học

Bài 3: Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể
Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Ghi bài

Bài 3: Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể
Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Bài tập

Bài 3: Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể
Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện
https://forms.gle/FaAnMV728CE5Vf6n7

Công nghệ 9

Bài học

Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Ghi bài

Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài tập

Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà https://forms.gle/vZcL1iwfSGnnExuq7

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Chủ đề 1: Biểu cảm màu sắc – Bài: Vẽ màu theo giai điệu âm nhạc

Ghi bài

Trang trí sơ đồ tư duy nội dung Mĩ thuật 6 THCS (tiếp theo)

Bài tập

Trang trí sơ đồ tư duy nội dung Mĩ thuật 6 THCS (tiếp theo) và vẽ màu ngẫu nhiên trên giấy A4 hoặc giấy tập  https://forms.gle/tZMNBE7kWHzgN3os5

Mĩ thuật 7

Bài học

Chủ đề 1: Trí ứng dụng – Bài: Tạo họa tiết

Ghi bài

Ghi nhận bài theo sơ đồ tư duy nội dung Tạo họa tiết trang trí

Bài tập

Thực hành vẽ một họa tiết trang trí tùy chọn. Học sinh lớp 7 chưa nộp thực hành ở  tuần 2, chỉ nộp khi GVBM yêu cầu

Mĩ thuật 8

Bài học

Chủ đề 1: Tết trung thu – Bài: Tỉ lệ mặt người

Ghi bài

Ghi nhận bài theo sơ đồ tư duy nội dung Tỉ lệ mặt người

Bài tập

Vẽ tỉ lệ khuôn mặt https://forms.gle/V6MYvsDttQSbge5C9

Mĩ thuật 9

Bài học

Chủ đề 1: Vẽ đồ vật – Bài: Vẽ tĩnh vật

Ghi bài

Ghi nhận bài theo sơ đồ tư duy nội dung Vẽ tĩnh vật (vẽ hình)

Bài tập

Vẽ tĩnh vật (vẽ hình) Học sinh lớp 9 chưa nộp thực hành ở  tuần 2, chỉ nộp  khi GVBM yêu cầu

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Ôn bài hát: Mùa khai trường

- Ôn bài đọc nhạc số 1

- Lí thuyết âm nhạc: Những thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc. Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

Ghi bài

Vẽ sơ đồ tư duy bài Mùa khai trường.

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Âm nhạc 7

Bài học

- Ôn bài hát: Mái trường mến yêu

- Ôn bài đọc nhạc số 1

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Ghi bài

Vẽ sơ đồ tư duy bài Mái trường mến yêu.

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Âm nhạc 8

Bài học

- Ôn bài hát: Mùa thu ngày khai trường

- Ôn bài đọc nhạc số 1

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Vân

Ghi bài

Vẽ sơ đồ tư duy bài Mùa thu ngày khai trường.

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Bài thể dục liên hoàn nhịp 8 – 12. Bài tập phát triển sức mạnh chân.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Bài thể dục phát triển chung ôn Vươn thở - Tay – Chân. Học mới Lườn – Bụng – Phối hợp.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Bài thể dục liên kết nhịp 1 – 8. Bài tập phát triển sức bền, sức nhanh.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Bài thể dục liên kết nhịp 17 – 24. Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Nội dung

Tên bài

Tin học 6

Bài học

Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin.

Ghi bài

Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1Zgjckg5UozwqEn05kuDclbcMbXtZUpsIYzY2NR_RTLI/edit?usp=sharing

Tin học 7

Bài học

Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Ghi bài

Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1tF-a08DCMNahY03Jx-_B_LSKXKs6ifsTIFKH7q9tREw/edit?usp=sharing

Tin học 8

Bài học

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Ghi bài

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Bài tập

https://docs.google.com/forms/d/1DUveQNt-wVorOjXOc7c4Rn8pcUWtSt3zE6JyOe4jbRQ/edit?usp=sharing

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

88