"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 9/1/2022, 19:51
Lượt đọc: 6603

Bài học và bài tập tuần 19 năm học 2021-2022 từ ngày 10/01/2022 đến 15/01/2022 khối 6

 

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

- Bài 6 - Nói và nghe. Tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

- Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/16HkKvWsTwnqMpx8Aavgirpgl5xT2O44Q?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/RQtRP4Jf6f4we1m17

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Chương 5: Phân số - Bài 2: Tính chất cơ bản của Phân Số

- Chương 7: Hình học trực quan - Bài 2: Hình có tâm đối xứng

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1uAMH7yzI6xUPHZJoRN2d2b7ep4scmFXR?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/3rP75AcbvCe5vjiB6

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

- ISW6 - Unit 7 - P54

- ISW6 - Unit 7 - P55

- ISW6 - Unit 7 - P56

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/11YjP2gR7zJhlpEJ_jJqzhQsx9FXAf_iC?usp=sharing

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

- Tiết 1. Đa dạng của thực vật – Rêu, dương xỉ

- Tiết 2. Đa dạng của thực vật – Hạt trần

- Tiết 3. Đa dạng của thực vật – Hạt kín

- Tiết 4. Vai trò của thực vật trong tự nhiên

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1prS3mVm4xkC8GJZKWZlPVRyIlQWpv3XR?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/RiMrzCkVcjmxkiZ66

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Lịch sử

Bài học

Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 2)

Ghi bài

Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 2)

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Địa lí

Bài học

Bài 10: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Ghi bài

Bài 10: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Bài tập

Bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc

Bài 10: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

Ghi bài

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

Bài tập

https://forms.gle/dhafLtjJsoYbuY836

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc.

Ghi bài

Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc.

Bài tập

https://forms.gle/YwBXUw5sfGsZFfiv7

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Động tác bổ trợ môn ném bóng.

Bài tập phát triển thân trên.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Nội dung

Tên bài

Tin học 6

Bài học

- Mặt trái của Internet.

- Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin.

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1UWoosPVzVGFljMzvfvOyYCEnr9Sbu3Pn?usp=sharing

 

MÔN NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Học hát bài: Hò ba lí

- Nhạc cụ: Thực hành gõ đệm tiết tấu bài Hò ba lí

Nội dung ghi bài

   https://drive.google.com/drive/folders/1Lg7DiUlAjTwR65eNZIBvE1IbIWB0nwtu?usp=sharing

Bài tập

  Thực hành theo hướng dẫn theo video

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại thế giới và Việt Nam

Ghi bài

Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại thế giới và Việt Nam

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

163