"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ ba, 4/1/2022, 10:50
Lượt đọc: 2556

Bài học và bài tập tuần 18 năm học 2021-2022 từ ngày 04/01/2022 đến 08/01/2022 Môn Thể dục 6,7,8,9

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Link nộp bài kiểm tra cuối kỳ I

https://forms.gle/JwSUA8sPMTpj8uA96

Thể dục 7

Bài học

Ôn tập - Kiểm tra cuối HK1

Link nộp bài kiểm tra cuối kỳ I

https://forms.gle/qRbs6E36BuuudCRRA

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn. + Kiểm tra cuối HK1

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn + thể lực. + Kiểm tra cuối HK1

Link nộp bài kiểm tra cuối kỳ I

https://forms.gle/CLWxTQYEXYe4LruX6

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164