"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 27/12/2021, 11:11
Lượt đọc: 6715

Bài học và bài tập tuần 17 năm học 2021-2022 từ ngày 27/12/2021 đến 01/01/2022 Môn Công nghệ 7 - Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục 6,7,8,9

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

Nội dung kiểm tra cuối HKI

Nội dung ghi bài

Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI

Bài tập

Nộp video thực hành theo đường link: https://forms.gle/CFzsVqZepyy2UrDa8

Âm nhạc 7

Bài học

Nội dung kiểm tra cuối HKI

Nội dung ghi bài

Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI

Bài tập

Nộp video thực hành theo đường link: https://forms.gle/6u4L3AHDW3vYPqzY7

Âm nhạc 8

Bài học

Nội dung kiểm tra cuối HKI

Nội dung ghi bài

Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI

Bài tập

Nộp video thực hành theo đường link: https://forms.gle/2TGooc871yLia8CY8

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Nội dung: Kiểm tra cuối kỳ 1

Nội dung ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 6 tuần 17

Bài tập

Tranh đề tài Lễ hội quê hương

KT Cuối kỳ I

Link nộp bài: https://forms.gle/2WVDYhREt6t9gkrK6

Mĩ thuật 7

Bài học

Nội dung: Kiểm tra cuối kỳ 1

Nội dung ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 7 tuần 17

Bài tập

Tranh phong cảnh

KT Cuối kỳ I

Link nộp bài: https://forms.gle/FPjoae4psFpUvUno8

Mĩ thuật 8

Bài học

Nội dung: Kiểm tra cuối kỳ 1

Nội dung ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 7 tuần 17

Bài tập

Tranh đề tài Gia đình

KT Cuối kỳ I

Link nộp bài: https://forms.gle/BgU8phtqHfZhpDkg8

Mĩ thuật 9

Bài học

Nội dung: Kiểm tra cuối kỳ 1

Nội dung ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 7 tuần 17

Bài tập

Tranh đề tài: Thời Trang và Cuộc Sống

KT Cuối kỳ I

Link nộp bài: https://forms.gle/sp29pqoFD6ZWtydC7

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 7

Bài học

Bài 20: Thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản.

Ghi bài

Bài 20: Thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản.

Bài tập

https://forms.gle/z21hHHBBeeEeb5eT9

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Bài tập phát triển sức bền.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Ôn tập + Kiểm tra cuối học kỳ 1. Bài tập thể lực.

Link nộp bài kiểm tra cuối kỳ I

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_KnXZmzw7BvjqWcZe9Y-4xGiCffTlenI5eq5gGbB9wDcAA/viewform?usp=sf_link

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Kỹ thuật chạy giữa quãng - Về đích. Ôn tập Xuất phát thấp trong cự ly chạy ngắn.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Ôn và củng cố kỹ thuật chạy ngắn + thể lực.

KTCK1.

Link nộp bài kiểm tra cuối kỳ I

https://forms.gle/Zrxju6WqvRBNW3Ru5

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164