"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 20/12/2021, 13:46
Lượt đọc: 5784

Bài học và bài tập tuần 16 năm học 2021-2022 từ ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021 Môn Công nghệ 7 - Âm nhạc, Thể dục 6,7,8,9

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

Nội dung kiểm tra cuối HKI

Nội dung ghi bài

Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI

Bài tập

Nộp video thực hành theo đường link: https://forms.gle/CFzsVqZepyy2UrDa8

Âm nhạc 7

Bài học

Nội dung kiểm tra cuối HKI

Nội dung ghi bài

Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI

Bài tập

Nộp video thực hành theo đường link: https://forms.gle/6u4L3AHDW3vYPqzY7

Âm nhạc 8

Bài học

Nội dung kiểm tra cuối HKI

Nội dung ghi bài

Hướng dẫn kiểm tra cuối HKI

Bài tập

Nộp video thực hành theo đường link: https://forms.gle/2TGooc871yLia8CY8

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 7

Bài học

Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Ghi bài

Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Đáp án tuần 15

https://drive.google.com/drive/folders/1Shzcjr9kIlZ0q3bcy2uoKyesGBedrFfF?usp=sharing

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li trung bình.

Bài tập phát triển sức bền.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li trung bình.

Bài tập thể lực

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn.

kttx bật xa.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Kỹ thuật chạy ngắn (chạy giữa quãng và về đích)

Bài tập thể lực

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164