"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 13/12/2021, 13:47
Lượt đọc: 4000

Bài học và bài tập tuần 15 năm học 2021-2022 từ ngày 13/12/2021 đến18/12/2021 Môn Công nghệ 7 - Thể dục 6,7,8,9

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 7

Bài học

Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng.

Ghi bài

Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng.

Bài tập

https://forms.gle/DzA6esxwb4Nky9Am9

Đáp án tuần 14

https://drive.google.com/drive/folders/1c0Aj7Vfl3Pz_nEEZDpMNkuTv8BLMwk8D?usp=sharing

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li trung bình.

Bài tập phát triển sức bền.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự li trung bình.

Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

KTTX

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBHeYUwC2aN2vJ6ZlC_b2QjmgsU_cddrGHELyg-Yk2WEZl4w/viewform

Thể dục 8

Bài học

Kỹ thuật xuất phát thấp trong chạy ngắn.

Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Kỹ thuật chạy ngắn (xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát).

Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

KTTX

(lần 3)

https://forms.gle/CYVtPpgC7WZy8yN3A

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164