"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 5/12/2021, 16:22
Lượt đọc: 7414

Bài học và bài tập tuần 14 năm học 2021-2022 từ ngày 06/12/2021 đến 11/12/2021 Môn Công nghệ 7 - Thể dục 6,7,8,9

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 7

Bài học

Quy trình gieo trồng cây nông nghiệp

Ghi bài

Quy trình gieo trồng cây nông nghiệp

Bài tập

https://forms.gle/6DdQ3r3BLUpEdBJB7

 

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Giới thiệu chạy giữa quãng, xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát, chạy về đích cự li trung bình.

Bài tập phát triển sức bền.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

KTTX

(lần 2)

https://forms.gle/Je9npaxTmMAfqFj29

Thể dục 7

Bài học

Giới thiệu kỹ thuật xuất phát và tăng tốc sau xuất phát- Chạy giữa quãng- Chạy về đích cự li trung bình. Bài tập thể lực

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Bổ trợ kỹ thuật xuất phát trong chạy ngắn.

Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Kỹ thuật chạy ngắn (các động tác bổ trợ)

Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164