"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 21/11/2021, 22:55
Lượt đọc: 32021

Bài học và bài tập tuần 12 năm học 2021-2022 từ ngày 22/11/2021 đến 27/11/2021 khối 6, 7, 8, 9

-       Thực hiện tuần 12 chương trình HK1 năm học 2021 -2022 các em nhớ lấy bài học (theo link) vào thứ 2 hằng tuần tại web trường, fanpage facebook.

-       Chúc các em đạt thành tích tốt.

-       Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail thắc mắc của học sinh trả lời và hướng dẫn cho học sinh.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 11:00 thứ bảy ngày 27/11/2021)

- Tổ trưởng chuyên môn nộp đáp án qua mail trường cho anh Linh (hạn chót 9h00 ngày 26/11/2021).

- Chuẩn bị bài học và bài tập cho tuần tiếp theo.

 Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 thứ sáu ngày 26/11/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia làm bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

- Xem sách giáo khoa năm học 2021-2022 khối 6-7-8-9: Click vào đây.

- Xem nội dung ghi bài các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Xem nội dung đáp án bài tập trực tuyến các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Các em học sinh xem nội dung Tiếng anh 6 tại đây:

👉Bước 1: Truy cập link eduhome.com.vn.

👉Bước 2: Chọn cấp độ (khối lớp).

👉Bước 3: Chọn series SGK cần sử dụng.

👉Bước 4: Lướt tìm mục Tài Nguyên Miễn Phí.

👉Bước 5: Nhấn chọn Xem ngay hoặc Chia sẻ với người khác.

Ứng dụng EDU-HOME đã có mặt trên ba nền tảng WEB, Application (Window PC) và Mobile.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

- Bài 4 Đọc mở rộng thao thể loại - Cô gió mất tên

- Bài 4 Viết kể lại một trải nghiệm của bản thân

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/MkHg8XxwQLR9cbSF7

Văn 7

Bài học

Chơi chữ

- Điệp ngữ

- Tiếng gà trưa

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/U85kt9vTBzLcNjEt6

Văn 8

Bài học

- Bài toán dân số.

- Câu ghép (tiếp theo)

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/y9DNNcemyPooogzH6

Văn 9

Bài học

- Đối thoại, Độc thoại, Độc thoại nội tâm

- Chiếc lược ngà

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/z17AuihCCX9etZPN8

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Chương 2: Số nguyên

   + Bài 4: Phép nhân và phép chia (tiết 1)

   + Bài 4: Phép nhân và phép chia (tiết 2)

- Chương 4: Một số yếu tố thống kê

   + Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

   + Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

   + Bài 3: Biểu đồ

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/i6HLVPN5tsF7VQU6A

Toán 7

Bài học

- Đại lượng tỉ lệ thuận

- Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

- Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác Cạnh – Góc – Cạnh (c – g – c)

- Luyện tập 1 trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác Cạnh – Góc – Cạnh (c – g – c)

- Luyện tập 2 trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác Cạnh – Góc – Cạnh (c – g – c)

- Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Góc – Cạnh – Góc (g – c – g)

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/3Jz5PepUWV4Wha4v8

Toán 8

Bài học

- Bài 1: Phân thức Đại số - Tính chất Phân Thức Đại số (tiết 1) - Rút gọn phân thức đại số (tiết 2)

- Quy đồng mẫu thức các phân thức

- Đa giác – Diện tích đa giác

- Diện tích Hình chữ nhật

- Diện tích tam giác

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/opJHUZKNb4TArC7NA

Toán 9

Bài học

- Luyện tập tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau (tiếp 2)

- Luyện tập tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau (tiếp 3)

- Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0) và luyện tập

- Ôn Tập Chương 2

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

https://forms.gle/9jmXYJgHwzmrqnMy8

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

- Unit 4: Festivals and Free time – trang 32, 34

- Unit 4: Festivals and Free time – trang 33

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/12OJT1tiEauuOoObi6EJ_M3FMQoRA1Z7Q?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/JtxcVvWqgAwQWeRy6

Anh 7

Bài học

- Unit 6:  After school (A3)

- Unit 6:  After school (B1,2,3)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/12OJT1tiEauuOoObi6EJ_M3FMQoRA1Z7Q?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/x81FUrBL56yaHxu98

Anh 8

Bài học

- Unit 6: The Young Pioneers Club – (Listen + Read)

- Unit 6: The Young Pioneers Club – Language Focus

- Unit 7: My Neighborhood (Getting Started – Listen and Read)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/12OJT1tiEauuOoObi6EJ_M3FMQoRA1Z7Q?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/6ApJUFHwaUmKtt1g6

Anh 9

Bài học

- Unit 4: Learning a Foreign Language (Language Focus)

- Unit 5: The Media (Listen and Read)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/12OJT1tiEauuOoObi6EJ_M3FMQoRA1Z7Q?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/qSog7bK8VhxjCxDJA

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Vật lí 7

Bài học

Chủ đề: Nguồn âm (phần 1)

Chủ đề: Nguồn âm (phần 2)

Ghi bài

Chủ đề: Nguồn âm

Bài tập

Chủ đề: Nguồn âm

Vật lí 8

Bài học

Bài: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Ghi bài

Bài: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Bài tập

Bài: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Vật lí 9

Bài học

Chủ đề: Nam châm - Từ trường

Ghi bài

Chủ đề: Nam châm - Từ trường

Bài tập

Chủ đề: Nam châm - Từ trường

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung

Tên bài

Hóa 8

Bài học

- Bài 19: Công thức chuyển đổi.

- Bài 20: Tỉ khối chất khí

Ghi bài

- Bài 19: Công thức chuyển đổi.

- Bài 20: Tỉ khối chất khí

Bài tập

-  Bài 19 +20: Công thức chuyển đổi + Tỉ khối chất khí

Hóa 9

Bài học

- Bài 18: Nhôm

- Bài 19: Sắt

- Bài 20: Hợp kim Sắt

Ghi bài

- Bài 18: Nhôm

- Bài 19: Sắt

Bài 20: Hợp kim Sắt

Bài tập

- Bài 18 + 19 + 20: NHÔM - SẮT - HỢP KIM SẮT

 

MÔN SINH

Khối

Nội dung

Tên bài

Sinh 7

Bài học

- Chủ đề. Lớp Giáp xác

   + Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

   + Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

- Chủ đề. Lớp Sâu bọ - Châu chấu

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1N9EjBA3dj-vCehMCtJ1a4tkjnyaHscXy?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/oWAYUMefWVr4effM6

Sinh 8

Bài học

- Chủ đề. Hô hấp

   + Hoạt động hô hấp

   + Thực hành. Hô hấp nhân tạo

- Chủ đề. Tiêu hóa - Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1N9EjBA3dj-vCehMCtJ1a4tkjnyaHscXy?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/AYdzG9BXyN9Ft3a27

Sinh 9

Bài học

- Bài 20. Thực hành. Quan sát và lắp mô hình ADN

- Chủ đề. Biến dị

   + Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

   + Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 1)

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1N9EjBA3dj-vCehMCtJ1a4tkjnyaHscXy?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/oSuatT7TAGbKGvsh9

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

Chủ đề 6. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống:

   + Các thành phần chính của tế bào.

      + Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

   + Thực hành. Quan sát tế bào sinh vật và Luyện tập chủ đề 6

Ghi bài

https://drive.google.com/drive/folders/1VOwpG7e97Y4KVqtjdCptIrmp-SmiEfGs?usp=sharing

Bài tập

https://forms.gle/U2ua71jgehFxDVmr9

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử 7

Bài học

Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà trần (tiết 5+6)

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

Ghi bài

Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà trần (tiết 5+6)

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

Bài tập

Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà trần (tiết 5+6)

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

Lịch sử 8

Bài học

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc CTTG (1918-1939)

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG (1918-1939)

Ghi bài

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc CTTG (1918-1939)

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG (1918-1939)

Bài tập

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc CTTG (1918-1939)

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG (1918-1939)

Lịch sử 9

Bài học

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Ghi bài

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài tập

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Địa lí 7

Bài học

Bài 28: Chủ đề Châu Phi - Thực hành phân tích lược đồ… (tiếp theo)

Bài 29: Chủ đề Châu Phi - Dân cư, xã hội châu Phi (tiếp theo)

Ghi bài

Bài 28: Thực hành phân tích lược đồ…

Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

Bài tập

Chủ đề Châu Phi

Địa lí 8

Bài học

Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Ghi bài

Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Bài tập

Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Địa lí 9

Bài học

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Ghi bài

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài tập

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Lịch sử

Bài học

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (Tiết 8)

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (Tiết 9)

Ghi bài

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (Tiết 8)

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (Tiết 9)

Bài tập

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (Tiết 8+9)

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Địa lí

Bài học

Chủ đề: Trái đất – Hành tinh của hệ mặt trời (tiếp theo)

Ghi bài

Chủ đề: Trái đất – Hành tinh của hệ mặt trời (tiếp theo)

Bài tập

 

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 5: Tự lập (Tiết 1, 2/2 tiết)

Ghi bài

Bài 5: Tự lập (Tiết 1, 2/2 tiết)

Bài tập

Bài 5: Tự lập (Tiết 1, 2/2 tiết)

GDCD 7

Bài học

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Ghi bài

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Bài tập

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

GDCD 8

Bài học

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (Tiết 2/2 tiết)

Ghi bài

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (Tiết 2/2 tiết)

Bài tập

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo (Tiết 2/2 tiết)

GDCD 9

Bài học

Bài 8, 9: Năng động, sáng tạo và làm việc có NS, CL, HQ (Tiết 2,3/ 4 tiết)

Ghi bài

Bài 8, 9: Năng động, sáng tạo và làm việc có NS, CL, HQ (Tiết 2,3/ 4 tiết)

Bài tập

Bài 8, 9: Năng động, sáng tạo và làm việc có NS, CL, HQ (Tiết 2,3/ 4 tiết)

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Sử dụng năng lượng trong gia đình

Ghi bài

Sử dụng năng lượng trong gia đình

Bài tập

Sử dụng năng lượng trong gia đình

Công nghệ 7

Bài học

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng

Ghi bài

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng

Bài tập

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng

Công nghệ 8

Bài học

Bài 25-26: Mối ghép cố định + Bài 27: Mối ghép động

Ghi bài

Bài 25-26: Mối ghép cố định + Bài 27: Mối ghép động

Bài tập

Bài 25-26: Mối ghép cố định + Bài 27: Mối ghép động

Công nghệ 9

Bài học

Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

Ghi bài

Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

Bài tập

Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Nội dung tham khảo: Màu sắc

Ghi bài

Sơ đồ tư duy Màu sắc

Bài tập

Vẽ bảng màu cơ bản và nhị hợp

Mĩ thuật 7

Bài học

Nội dung: Tham khảo

Ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 7 tuần 12

Bài tập

Mô phỏng Tranh Mona Lisa

Mĩ thuật 8

Bài học

Sản phẩm ứng dụng trong trang trí đồ vật

Ghi bài

Sơ đồ tư duy bài: Sản phẩm ứng dụng trong trang trí đồ vật

Bài tập

Tạo 1 Sản phẩm ứng dụng trong trang trí đồ vật

Mĩ thuật 9

Bài học

Hội họa châu Á (Nhật Bản và Trung Quốc)

Ghi bài

Sơ đồ tư duy bài Hội Họa Châu Á

Bài tập

Mô phỏng tranh Hội Họa Châu Á

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Học hát bài: Đi cắt lúa - Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số 3 - Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

Tập luyện theo video bài giảng

Âm nhạc 7

Bài học

-     Học hát bài: Khúc hát chim sơn ca - Nhạc lí: Cung và nửa cung, dấu hóa

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

Tập luyện theo video bài giảng

Âm nhạc 8

Bài học

Học hát bài: Nổi trống lên các bạn ơi! - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - TĐN số 2: Trở về Su-ri-en-tô

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 12

Bài tập

Tập luyện theo video bài giảng

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình. Bài tập phát triển sức bền.

Ghi bài

Thực hành.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình. Bài tập thể lực.

Ghi bài

Thực hành.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Kỹ thuật bổ trợ Chạy ngắn. Bài tập thể lực.

Ghi bài

Thực hành.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Kỹ thuật nhảy dây cá nhân kiểu đá chân về trước không có nhịp đệm. Bài tập thể lực.

Ghi bài

Thực hành.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Nội dung

Tên bài

Tin học 6

Bài học

Bài 2,3 Truy cập thông tin trên Internet. Máy tìm kiếm

Ghi bài

Bài 2,3 Truy cập thông tin trên Internet. Máy tìm kiếm

Bài tập

 

Tin học 7

Bài học

Bài thực hành 6: Chỉnh sửa trang tính của em. Ôn tập Kiểm tra thường xuyên tuần 12

Ghi bài

Bài thực hành 6: Chỉnh sửa trang tính của em. Ôn tập Kiểm tra thường xuyên tuần 12

Bài tập

 

Tin học 8

Bài học

Ôn tập Kiểm tra thường xuyên tuần 12

Ghi bài

Ôn tập Kiểm tra thường xuyên tuần 12

Bài tập

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164