"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 14/11/2021, 21:0
Lượt đọc: 37646

Bài học và bài tập tuần 11 năm học 2021-2022 từ ngày 15/11/2021 đến 20/11/2021 khối 6, 7, 8, 9

NỘI DUNG BÀI HỌC, BÀI TẬP

Từ ngày 15/11/2021 đến 20/11/2021

-       Thực hiện tuần 11 chương trình HK1 năm học 2021 -2022 các em nhớ lấy bài học (theo link) vào thứ 2 hằng tuần tại web trường, fanpage facebook.

-       Chúc các em đạt thành tích tốt.

-       Lưu ý: 

Đối với giáo viên:

- Giáo viên nhận Mail thắc mắc của học sinh trả lời và hướng dẫn cho học sinh.

- Nhận xét bài làm của học sinh chấm điểm cho học sinh.

- Thống kê chính xác học sinh tham gia làm bài (và báo về BGH trước 11:00 thứ bảy ngày 20/11/2021)

- Tổ trưởng chuyên môn nộp đáp án qua mail trường cho anh Linh (hạn chót 9h00 ngày 19/11/2021).

- Chuẩn bị bài học và bài tập cho tuần tiếp theo.

 Đối với học sinh:

- Học sinh ghi đúng tên của mình theo danh sách lớp.

- Hạn chót nộp bài trước 17h00 thứ sáu ngày 19/11/2021 (học sinh nộp trễ không tính tham gia làm bài)

- Học sinh nhớ đọc kỹ yêu cầu của từng bộ môn trước khi làm bài.

- Xem sách giáo khoa năm học 2021-2022 khối 6-7-8-9: Click vào đây.

- Xem nội dung ghi bài các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Xem nội dung đáp án bài tập trực tuyến các bộ môn năm học 2021-2022: Click vào đây.

- Các em học sinh xem nội dung Tiếng anh 6 tại đây:

👉Bước 1: Truy cập link eduhome.com.vn.

👉Bước 2: Chọn cấp độ (khối lớp).

👉Bước 3: Chọn series SGK cần sử dụng.

👉Bước 4: Lướt tìm mục Tài Nguyên Miễn Phí.

👉Bước 5: Nhấn chọn Xem ngay hoặc Chia sẻ với người khác.

Ứng dụng EDU-HOME đã có mặt trên ba nền tảng WEB, Application (Window PC) và Mobile.

MÔN VĂN

Khối

Nội dung

Tên bài

Văn 6

Bài học

- Bài 4 - Văn bản 2 - Giọt sương đêm.

- Bài 4 - Đọc kết nối chủ điểm - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa.

- Bài 4 - Thực hành tiếng việt - Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/mEtMjy88kXGu3T356

Văn 7

Bài học

- Rằm Tháng Giêng

- Thành ngữ

- Cảnh khuya

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/KFrjMVoxi9gLz3TPA

Văn 8

Bài học

- Văn thuyết minh

- Câu ghép

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/o7sohAXXHbJNH5wj6

Văn 9

Bài học

- Lặng lẽ Sapa

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/df4ym13qDoSGxJ936

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung

Tên bài

Toán 6

Bài học

- Bài 3: Phép cộng và phép trừ (tiết 3)

- Bài 3: Phép cộng và phép trừ (tiết 4)

- Bài 3: Phép cộng và phép trừ (tiết 5)

- Chương 3: Hình học trực quan

    Bài 4: Ôn tập chương

Ghi bài

Nội dung bài học tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/eRu1n25Nmeed48Zm7

Toán 7

Bài học

- Luyện tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

- Luyện tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau (tt)

- Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác Cạnh – Cạnh – Cạnh (C – C – C)

- Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác Cạnh – Cạnh – Cạnh (C – C – C)

Ghi bài

Nội dung bài học tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/QtjfEHqaLM65Abv19

Toán 8

Bài học

- Ôn tập chương I (Đại số) – tiết 1

- Ôn tập chương I (Đại số) – tiết 2

- Ôn tập chương I (Hình học) – Tiết 3

- Ôn tập chương I (Hình học) – Tiết 4

Ghi bài

Nội dung bài học tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/B5c7fyGHwPduvV9X6

Toán 9

Bài học

- Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

- Luyện tập Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

- §6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

- Luyện tập tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau (tiết 1)

Ghi bài

Nội dung bài học tuần 11

Bài tập

https://forms.gle/GHycG2ycmZcNjPNP9

 

MÔN ANH

Khối

Nội dung

Tên bài

Anh 6

Bài học

Unit 4: Festivals and Free time – trang 30

Unit 3: Festivals and Free time – trang 31

Ghi bài

Unit 4: Festivals and Free time – trang 30

Unit 3: Festivals and Free time – trang 31

Bài tập

Unit 4: Festivals and Free time – trang 30

Unit 3: Festivals and Free time – trang 31

Anh 7

Bài học

Unit 5:  At recess – B3

Unit 6:  After school  – A1,2

Ghi bài

Unit 5:  At recess – B3

Unit 6:  After school  – A1,2

Bài tập

Unit 5:  At recess – B3

Unit 6:  After school  – A1,2

Anh 8

Bài học

Unit 5: Study Habits –Write

Unit 6: The Young Pioneers Club -Listen and Read

Ghi bài

Unit 5: Study Habits –Write

Unit 6: The Young Pioneers Club -Listen and Read

Bài tập

Unit 5: Study Habits –Write

Unit 6: The Young Pioneers Club -Listen and Read

Anh 9

Bài học

Unit 4: Learning a Foreign Language (Listen)

Ghi bài

Unit 4: Learning a Foreign Language (Listen)

Bài tập

Unit 4: Learning a Foreign Language (Listen)

 

MÔN VẬT LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Vật lí 7

Bài học

Chủ đề: Gương cầu (tt)

Ghi bài

Chủ đề: Gương cầu (tt)

Bài tập

Chủ đề: Gương cầu (tt)

Vật lí 8

Bài học

Bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Ghi bài

Bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Bài tập

Bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Vật lí 9

Bài học

Luyện tập

Ghi bài

Luyện tập

Bài tập

Luyện tập

 

MÔN HÓA

Khối

Nội dung

Tên bài

Hóa 8

Bài học

- Bài 17: Luyện tập chương 3

- Bài 18: Mol

Ghi bài

- Bài: Luyện tập chương 3

- Bài: Mol

Bài tập

- Bài: Luyện tập chương 3

- Bài: Mol

Hóa 9

Bài học

Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Ghi bài

Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Bài tập

Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

 

MÔN SINH

Khối

Nội dung

Tên bài

Sinh 7

Bài học

Chủ đề: Thân mềm - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.

Chủ đề: Lớp Giáp xác - Tôm sông

Ghi bài

Chủ đề: Thân mềm - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.

Chủ đề: Lớp Giáp xác - Tôm sông

Bài tập

Chủ đề: Thân mềm - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.

Chủ đề: Lớp Giáp xác - Tôm sông

Sinh 8

Bài học

Chủ đề: Tuần hoàn - Thực hành. Sơ cứu cầm máu

Chủ đề: Hô hấp - Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Ghi bài

Chủ đề: Tuần hoàn - Thực hành. Sơ cứu cầm máu

Chủ đề: Hô hấp - Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Bài tập

Chủ đề: Tuần hoàn - Thực hành. Sơ cứu cầm máu

Chủ đề: Hô hấp - Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Sinh 9

Bài học

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 21: Đột biến gen

Ghi bài

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 21: Đột biến gen

Bài tập

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 21: Đột biến gen

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khối

Nội dung

Tên bài

Khoa học tự nhiên

6

Bài học

- Chủ đề 5. Chất tinh khiết – hỗn hợp – dung dịch; Tách chất ra khỏi dung dịch

   Một số phương pháp tách chất (tiết 2) + Luyện tập chủ đề 1, 2, 3, 4 và 5.

- Chủ đề 6. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

   Tìm hiểu tế bào - Hình dạng và kích thước của một số loại tế bào (2 tiết)

Ghi bài

- Chủ đề 5. Chất tinh khiết – hỗn hợp – dung dịch; Tách chất ra khỏi dung dịch

   Một số phương pháp tách chất (tiết 2) + Luyện tập chủ đề 1, 2, 3, 4 và 5.

- Chủ đề 6. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

   Tìm hiểu tế bào - Hình dạng và kích thước của một số loại tế bào (2 tiết)

Bài tập

https://forms.gle/aNjjuNSJd2kGHK2H8

 

MÔN LỊCH SỬ

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử 7

Bài học

- Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà Trần (tiết 3)

     II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

- Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà Trần (tiết 4)

     II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

Ghi bài

Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà Trần (tiết 3+4)

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

Bài tập

Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà Trần (tiết 3+4)

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần

Lịch sử 8

Bài học

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Ghi bài

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài tập

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Lịch sử 9

Bài học

Bài 10: Các Nước Tây Âu

Ghi bài

Bài 10: Các Nước Tây Âu

Bài tập

Bài 10: Các Nước Tây Âu

 

MÔN ĐỊA LÍ

Khối

Nội dung

Tên bài

Địa lí 7

Bài học

 

Ghi bài

Bài 28: Thực hành phân tích lược đồ…

Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

Bài tập

 

Địa lí 8

Bài học

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Ghi bài

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Bài tập

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Địa lí 9

Bài học

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tt)

Bài 22: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ

Ghi bài

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tt)

Bài 22: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ

Bài tập

https://forms.gle/YTuzMNANt28x7fu38

 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

Khối

Nội dung

Tên bài

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Lịch sử

Bài học

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (tiết 6)

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (tiết 7)

Ghi bài

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (tiết 6)

Chủ đề 2: Xã hội cổ đại (tiết 7)

Bài tập

Chủ Đề 2: Xã Hội Cổ Đại (Tiết 6+7)

Lịch sử - Địa lí 6

 

Phần

Địa lí

Bài học

Chủ đề Trái đất (Hiện tượng mùa)

Ghi bài

Chủ đề Trái đất (Hiện tượng mùa)

Bài tập

 

 

MÔN GDCD

Khối

Nội dung

Tên bài

GDCD 6

Bài học

Bài 4: Tôn trọng sự thật (Tiết 2/2 tiết)

Ghi bài

Bài 4: Tôn trọng sự thật (Tiết 2/2 tiết)

Bài tập

Bài 4: Tôn trọng sự thật (Tiết 2/2 tiết)

GDCD 7

Bài học

Bài 4: Đạo đức và kỉ luật

Ghi bài

Bài 4: Đạo đức và kỉ luật

Bài tập

Bài 4: Đạo đức và kỉ luật

GDCD 8

Bài học

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Ghi bài

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Bài tập

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

GDCD 9

Bài học

Bài 8, 9: Năng động, sáng tạo và làm việc có NS, CL, HQ (Tiết 1/ 4 tiết)

Ghi bài

Bài 8, 9: Năng động, sáng tạo và làm việc có NS, CL, HQ (Tiết 1/ 4 tiết)

Bài tập

Bài 8, 9: Năng động, sáng tạo và làm việc có NS, CL, HQ (Tiết 1/ 4 tiết)

 

MÔN CÔNG NGHỆ

Khối

Nội dung

Tên bài

Công nghệ 6

Bài học

Nhà ở đối với con người (Tiết 2)

Ghi bài

Nhà ở đối với con người (Tiết 2)

Bài tập

Nhà ở đối với con người (Tiết 2)

Công nghệ 7

Bài học

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng

Ghi bài

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng

Bài tập

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng

Công nghệ 8

Bài học

Bài 20: Dụng cụ cơ khí
Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Ghi bài

Bài 20: Dụng cụ cơ khí
Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài tập

Bài 20: Dụng cụ cơ khí
Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Công nghệ 9

Bài học

Bài 11 Tiết 2: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Ghi bài

Bài 11 Tiết 2: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Bài tập

Bài 11 Tiết 2: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 

MÔN MĨ THUẬT

Khối

Nội dung

Tên bài

Mĩ thuật 6

Bài học

Vận dụng hình vẽ thời Tiền sử vào trang trí Túi giấy

Ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 6 tuần 11

Bài tập

Gửi hình chụp thực hành Chủ đề: Nghệ thuật Tiền sử Thế giới và Việt Nam (Kiểm tra giữa kì 1) qua link nộp bài: https://forms.gle/BBez9ZX7zasLe5di6

Mĩ thuật 7

Bài học

Trang trí đĩa tròn

Ghi bài

Dặn dò Mĩ thuật 7 tuần 11

Bài tập

Hoàn thành trang trí đĩa tròn và vận dụng trang trí cuộc sống

Mĩ thuật 8

Bài học

Trường phái siêu thực

Ghi bài

Sơ đồ tư duy Trường phái siêu thực+ Dặn dò nộp bài KTGKI

Bài tập

HS chụp hình bài vẽ hoặc SĐTD nộp qua link (KTGKI) https://forms.gle/14DbUZjgr9CwoAoNA

Mĩ thuật 9

Bài học

CĐ: MĨ THUẬT CHÂU Á

Bài 1: Chạm khắc đình làng VN

Ghi bài

Sơ đồ tư duy bài Chạm khắc đình làng Vn

Bài tập

Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học

 

MÔN ÂM NHẠC

Khối

Nội dung

Tên bài

Âm nhạc 6

Bài học

- Giới thiệu nhạc sĩ Atonio Vivaldi

- Nghe nhạc: Concerto số 3 Mùa thu

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Âm nhạc 7

Bài học

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Âm nhạc 8

Bài học

Một số nhạc cụ dân tộc (tt)

Ghi bài

Nội dung ghi bài tuần 11

Bài tập

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

 

MÔN THỂ DỤC

Khối

Nội dung

Tên bài

Thể dục 6

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn. Bài tập phát triển sức nhanh

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 7

Bài học

Hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn. Bài tập thể lực

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 8

Bài học

Ôn tập và kiểm tra kỹ thuật đá cầu. Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

Thể dục 9

Bài học

Kỹ thuật nhảy dây cá nhân kiểu đá chân về trước có đệm. Bài tập thể lực.

Bài tập

Thực hành theo video hướng dẫn.

 

MÔN TIN HỌC

Khối

Nội dung

Tên bài

Tin học 6

Bài học

Bài 1 Thông tin trên web

Ghi bài

Bài 1 Thông tin trên web

Bài tập

Bài 1 Thông tin trên web

Tin học 7

Bài học

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Ghi bài

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Bài tập

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Tin học 8

Bài học

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Ghi bài

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Bài tập

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164