"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ hai, 23/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 2290

Bài học trực tuyến Văn - Toán - Anh lớp 9 từ 23/03/2020 đến 27/03/2020.

BÀI HỌC ANH 9: TRANSFORMATION

 

 

 

BÀI HỌC TOÁN 9: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y=ax2 (a khác 0)

 

 

 

BÀI HỌC TOÁN 9: CÁC LOẠI GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 

 

 

BÀI HỌC VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164