Danh sách cựu học sinh

Nhập thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình.
Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Gia Thiều.
Địa chỉ số 272 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình.

Email: thcsnguyengiathieuqtanbinh@gmail.com
Điện thoại liên hệ: (08) 38.645.699 - (08) 38.644.727